W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ambitni i Przedsiębiorczy '09

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Ambitni i Przedsiębiorczy '09
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wartość całkowita: 10 856 106,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 10 313 300,00 PLN
Okres finansowania programu: 2007-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Termin realizacji: 1.01.2009 - 31.12.2009
Tematyka: polityka społeczna

Cel projektu:
Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu,
 • wsparcie zatrudnienia wśród uczestników projektu,
 • umożliwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (1488 osób):

 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne po 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

projekt Ambitni i przedsiębiorczy '09 - logo Kapitał Ludzki NSS, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, UE-EFS