W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ambitni i Przedsiębiorczy ‘10

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Ambitni i Przedsiębiorczy ‘10
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wartość całkowita: 10 721 200,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 10 721 200,00 PLN
Okres finansowania programu: 2007-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,br />6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Termin realizacji: 1.01.2010 - 31.12.2010
Tematyka: polityka społeczna

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn uczestniczących w projekcie,
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego,
 • utworzenie nowych miejsc pracy,
 • promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczestników projektu,
 • podniesienie poziomu zatrudnienia wśród uczestników projektu.

Uczestnicy:
1286 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • osoby w wieku 18 - 24 lata,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne w wieku 50 - 64 lata,
 • bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia,
 • staże.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Rezultaty miękkie projektu:

 • opracowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla 643 uczestników projektu,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 895 kobiet i mężczyzn uczestniczących w stażach,
 • nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 30 kobiet i mężczyzn uczestniczących w szkoleniu,
 • utworzenie 361 nowych miejsc pracy w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • ocena jakości realizowanego projektu systemowego dokonana na podstawie ewaluacji projektu.

Rezultaty twarde projektu:

 • podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • zdefiniowanie celów zawodowych,
 • uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego, wypromowanie postaw związanych z mobilnością, elastycznością i koniecznością dostosowania się do zmieniających warunków pracy,
 • wypromowanie postaw przedsiębiorczych.

 

projekt Ambitni i przedsiębiorczy '10 - logo Kapitał Ludzki NSS, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, UE-EFS