W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku (AREA 21 – Baltic Smart City Areas for the 21st Century)

Zasięg: międzynarodowy
Lider projektu: Uniwersytet HafenCity w Hamburgu (Niemcy)
Partner projektu: Gmina Lublin
Agencja ds. Energii Regionu Tartu (Estonia)
Kohtla-Järve (Estonia)
Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu (Rosja)
Przedsiębiorstwo energetyczne Öresundskraft AB (Szwecja)
Region Skania (Szwecja)
Tampere (Finlandia)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (Finlandia)
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)
Wartość całkowita: 2 550 859,58 EUR
Wartość dofinansowania: 1 991 125,18 EUR
Okres finansowania programu: 2014-2020
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Europejska Współpraca Terytorialna
Program: Współpraca Transnarodowa / INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014–2020
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Termin realizacji: 1.10.2017 - 30.09.2020
Tematyka: energia

Projekt  AREA 21 ma za zadanie opracować metody i narzędzia do planowania energetycznego dla obszarów miast. Obejmuje współpracę lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych, a także aktywne zaangażowanie obywateli jako użytkowników budynków i konsumentów energii.

AREA 21 przesuwa punkt ciężkości z jednego budynku lub pojedynczego rozwiązania infrastrukturalnego do całościowego spojrzenia na efektywność energetyczną i zużycie energii na określonym obszarze miasta oraz otwiera planowanie energetyczne dla nowych podmiotów w celu opracowania bardziej skutecznych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Ważnym elementem jest udział społeczności lokalnych konsumentów, potencjalnych producentów energii i partnerów w planowaniu energetycznym.
W projekcie przewidziane są zarówno działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na efektywność energetyczną dzielnicy jak też wykorzystanie narzędzi opartych na technologiach ICT w zakresie planowania energetycznego oraz  zaangażowania użytkowników i właścicieli budynków w zakresie planowania energetycznego.
W Lublinie zdefiniowanym obszarem, którego będzie dotyczył projekt, jest Dzielnica Wieniawa.

Głównym celem projektu AREA 21 "Inteligentne miasta obszaru bałtyckiego w XXI wieku" jest zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców danego obszaru w procesy planowania energetycznego.
Miasta partnerskie/regiony mają na celu rozwój i zaprezentowanie nowatorskiego podejścia do współpracy z zainteresowanymi stronami w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.
Wdrożenie projektu AREA 21 wiążę się także z realizacją przez Miasto Lublin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a jednym z jego celów jest są działania informacyjne i działania edukacyjne w zakresie oszczędności energii.

Wskaźniki (mierzalne osiągnięcia celów):
Produktami projektu będą opracowane raporty, plany działań, oraz dokumenty o charakterze semistrategicznym (plany efektywności energetycznej dla dzielnic).
Wskaźniki projektu mają również charakter udokumentowanego zdobytego doświadczenia i przyrostu wiedzy.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia następujących funkcji:

 • organizacyjna i zarządcza: monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
 • strategiczna: opracowanie planów,
 • operacyjna: realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • edukacyjna: podnoszenie kwalifikacji pracowników (wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, warsztaty),
 • integracyjna: nawiązanie partnerstw ze społecznościami międzynarodowymi (miasta, regiony),
 • promocyjna: promocja niskoemisyjności i efektywności energetycznej wśród mieszkańców dzielnicy Lublina, promocja Miasta Lublin na arenie międzynarodowej.

Przewidziane działania:

 1. Zawiązanie współpracy z zainteresowanymi stronami (powołanie komitetu sterującego, zespołu zadaniowego i grup roboczych);
 2. Zacieśnienie lokalnej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, zakładami energetycznymi oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości w miastach partnerskich (transnarodowe wizyty studyjne i lokalne warsztaty);
 3. Opracowanie ponadnarodowego modelu współpracy lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych i właścicieli/zarządców nieruchomości w miastach/regionach Regionu Morza Bałtyckiego dla definiowanych obszarów – Dzielnic Ulepszenia Energetycznego (EID Energy Improvement Districts)
 4. Identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk opartych na ICT w zakresie planowania energetycznego;
 5. Rozwój i pilotowanie narzędzi opartych na ICT (konsultowanie i testowanie narzędzia planowania zużycia energii w procesie partycypacyjnym przez mieszkańców i użytkowników nieruchomości);
 6. Identyfikacja barier politycznych na szczeblu lokalnym i krajowym państw regionu Morza Bałtyckiego;
 7. Wspólne opracowanie dokumentu przedstawiającego stanowiska i zalecenia dotyczące strategii lokalnych;
 8. Konferencja końcowa.

projekt Area21 - logo Area21 Interreg EFRR