W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

AWANS – Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Wartość całkowita: 633 220,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 482 776,00 PLN
Okres finansowania programu: 2000-2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006
Priorytet: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie: 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Termin realizacji: 2.01.2007 - 29.02.2008
Tematyka: polityka społeczna

Beneficjentem ostatecznym projektu była młodzież z osiedla im. Antoniny Grygowej w wieku 15 - 24 lata (20 osób) sprawiająca problemy wychowawcze, pochodząca z rodzin ubogich, zagrożona dysfunkcjami społecznymi.
Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkującej osiedle im. A. Grygowej.

Wsparcie dla każdej osoby objęło:

 • indywidualne spotkania z psychologiem - 18 godz.,
 • uczestnictwo w grupach wsparcia - 24 godz.,
 • kurs komputerowy - 144 godz.,
 • kursy językowe (angielski i niemiecki po 96 godz.),
 • 2-tygodniowy obóz językowy będący uzupełnieniem kursów językowych,
 • warsztaty edukacyjno-kulturalne - 4 wyjazdy,
 • warsztaty edukacyjno-wychowawcze w sądzie, areszcie śledczym.

Starsza grupa (18-24 lata) dodatkowo skorzystała z doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe - po 24 godz.) oraz kursów:

 • z zakresu robót budowlanych - 450 godz.,
 • prawa jazdy - 60 godz.,
 • kosmetyczny - 288 godz.,
 • fryzjerski - 288 godz.,
 • a także badań lekarskich.

W ramach projektu powstało Centrum Aktywności Środowiskowej, które swoją ofertę programową skierowało do wszystkich mieszkańców ulicy Antoniny Grygowej, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zorganizowano obóz językowy w Chłapkowie, podczas którego uczestnicy mogli uczyć się języka angielskiego i niemieckiego, a także zwiedzić wspaniałe atrakcje Wybrzeża Bałtyckiego. W sierpniu odbyły się warsztaty edukacyjno-kulturalne w Kazimierzu.

 

projekt AWANS – Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej - logo EFS, UE