W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Blisko, coraz bliżej
Zasięg: międzynarodowy
Lider projektu: Gmina Lublin
Partner projektu: Urząd Miasta Łuck
Urząd Miasta Brześć
Centrum Kultury w Lublinie
Wartość całkowita: 168 343,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 109 423,00 PLN
Okres finansowania programu: 2000-2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: PHARE FMP 2002 (Fundusz Małych Projektów)
Termin realizacji: 1.02.2004 - 31.07.2005
Tematyka: kultura i dziedzictwo

Ideą projektu było nawiązania ścisłej współpracy kulturalnej pomiędzy Lublinem, Łuckiem i Brześciem.

Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, partnerzy projektu: Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Łuck, Urząd Miasta Brześć i Centrum Kultury w Lublinie mogli przystąpić do konkretnych działań, czego efektem było powołanie do życia w styczniu 2005 r. Euroregionalnego Ośrodka Informacji i Współpracy Kulturalnej. W ciągu siedmiu miesięcy Ośrodek zrealizował szereg przedsięwzięć, których celem było zbudowanie podstaw systematycznej współpracy kulturalnej między samorządami miejskimi oraz instytucjami i organizacjami kulturalnymi Lublina, Łucka i Brześcia.

Efekty realizacji projektu

W ramach projektu odbyły się trzy wizyty studyjne. Przedstawiciele środowisk kultury Łucka i Brześcia gościli w Lublinie, reprezentacja lubelskich instytucji kultury odwiedziła Łuck i Brześć. Dzięki spotkaniom, warsztatom, wizytom w instytucjach kultury i imprezom kulturalnym nawiązane zostały kontakty pomiędzy osobami ze świata kultury trzech zaprzyjaźnionych miast. Powstały wstępne projekty wspólnych przedsięwzięć.

Największym wydarzeniem w ramach projektu były Euroregionalne Młodzieżowe Prezentacje Artystyczne „Blisko, coraz bliżej” , które odbyły się w czerwcu 2005 r. W Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim i w Sali Nowej Centrum Kultury w Lublinie swoje umiejętności zaprezentowało 20 dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, wokalnych i muzycznych z Lublina, Łucka i Brześcia.

W ramach projektu stworzona została baza danych zawierająca instytucje, organizacje kulturalne oraz zespoły artystyczne Lublina, Łucka i Brześcia. Powstała czterojęzyczna strona internetowa poświęcona kulturze trzech miast  oraz wydawnictwo „Informator Kulturalny Lublin – Łuck – Brześć”.

Efektem realizacji projektu było zbudowanie podstawy do ścisłej współpracy kulturalnej Lublina, Łucka i Brześcia. Czynnikiem podkreślającym wagę projektu stały się osobiste kontakty nawiązane pomiędzy przedstawicielami środowiska kultury miast-partnerów projektu,. Powołano do życia Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej, który służył pomocą w nawiązywaniu transgranicznej współpracy kulturalnej oraz opracowywaniu wspólnych projektów i aplikowaniu o środki europejskie. Czterojęzyczna strona internetowa www.kultura.euro-region.pl dostarczała informacji o instytucjach i organizacjach kulturalnych, zespołach artystycznych i imprezach kulturalnych w Lublinie, Łucku i Brześciu.