W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej

Zasięg: międzynarodowy
Lider projektu: Gmina Lublin
Wartość całkowita: 257 350,00 PLN
Wartość dofinansowania: 140 350,00 PLN
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program: Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018
Termin realizacji: 1.06.2018 - 30.11.2018
Zespół projektu: Salwa Katarzyna – Kierownik Projektu
Tematyka: administracja publiczna

Projekt zakłada promowanie polskiej tradycji niepodległościowej, postaw obywatelskich i wolnościowych w kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego i przywracania podmiotowości państw w kontekście ostatnich 100 lat, dialogu międzykulturowego, wzajemnego szacunku i zrozumienia najtrudniejszych kwestii i sporów między narodami. Ponadto projekt akcentuje promowanie Polski jako lidera wspólnych projektów regionalnych partnerstw, lidera współpracy transnarodowej i regionalnej w obszarze nauki i kultury, gospodarza spotkań i dialogu władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

CELE:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy min. 400 przedstawicieli samorządów, mediów, liderów i decydentów miast Krajów Partnerstwa Wschodniego na temat wspólnej tradycji niepodległościowej, budowania obywatelskości i wolności w kontekście 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy min. 200 przedstawicieli samorządów, mediów, liderów i decydentów instytucji krajów Partnerstwa Wschodniego na temat możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze samorządowego i obywatelskiego wymiaru dyplomacji publicznej i kulturalnej.
 3. Wsparcie oraz zwiększenie zaufania min. 200 uczestników debat do prozachodnich kierunków współpracy rozwojowej w wybranych obszarach.
 4. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski i Lublina jako liderów współpracy regionalnej.
 5. Wypracowanie strategicznych narzędzi na rzecz wspierania otwartego dialogu i inicjatyw wzmacniających współpracę międzyregionalną i transgraniczną w wybranych dziedzinach.
 6. Zwiększenie liczby instytucji, podmiotów publicznych i ich przedstawicieli zainteresowanych współpracą i nawiązaniem kontaktów w celu czerpania z polskich doświadczeń oraz uczestniczących w dyskusji na temat założeń PPZ 2018.

DZIAŁANIA:
Działania projektu mają na celu inicjowanie współpracy oraz pogłębianie wiedzy i dialogu na rzecz społeczno-politycznej współpracy  rozwojowej w obszarze budowania trwałych relacji regionalnego sąsiedztwa, wspólnego dziedzictwa i umiejętności pojednania, nauki i kultury.

 1. Działanie 1. Zarządzanie projektem.
 2. Działanie 2. Promocja projektu i rekrutacja uczestników.
 3. Działanie 3. Ceremonia otwarcia – panel otwierający „Marzenia o wolności w 100 rocznicę Niepodległości“.
 4. Działanie 4. Organizacja Giełdy Grantodawców i Forum Partnerów podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
 5. Działanie 5. Organizacja 4 linii tematycznych podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej:
  • linia REGIONALNE PARTNERSTWA
  • linia DZIEDZICTWO I POJEDNANIE
  • linia NAUKA I EDUKACJA
  • linia KULTURA
 6. Działanie 6. Ewaluacja projektu.

 

projekt Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej - logo MSZ RP