W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Cities In Article 7. Miasta wdrażające art. 7

Zasięg: międzynarodowy
Lider projektu: Miasto Lille (Francja)
Partner projektu: Miasto Bari (Włochy)
Miasto Dublin (Irlandia)
Miasto Duisburg (Niemcy)
Miasto Larissa (Grecja)
Gmina Lublin
Miasto Olomouc (Czechy)
Miasto Pesaro (Włochy)
Miasto Sevilla (Hiszpania)
Wartość całkowita: 142 900,00 EUR
po stronie Lublina 11 150,00 EUR
Wartość dofinansowania: 115 759,00 EUR
po stronie Lublina 9 477,50 EUR
Okres finansowania programu: 2014-2020
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Europejska Współpraca Terytorialna
Program: URBACT III
Priorytet: 1. Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
Działanie: Upowszechnianie dobrych praktyk i ekspertyz oraz wykorzystanie rezultatów wymiany doświadczeń w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju miejskiego, w tym powiązań miejsko-wiejskich
Termin realizacji: 10.10.2016 - 10.04.2017
Tematyka: administracja publiczna

Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne.

Sieć wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego. W pierwszej fazie projektu (6 miesięcy) będzie przygotowywany właściwy wniosek aplikacyjny (w tym doprecyzowany zostanie główny temat projektu).

Głównym produktem projektu będzie analiza („baseline study”) zintegrowanego planowania miejskiego. Będzie ona podstawą do przygotowania wniosku na drugą fazę projektu, który będzie złożony do sekretariatu URBACT w kwietniu 2017. Analiza ta będzie się składała z 3 części:

  1. Stan wiedzy: Miejski wymiar polityki spójności i wdrażania zintegrowanych strategii miejskich w ramach artykułu 7 – europejska zmiana jakości z myślenia sektorowego w kierunku zintegrowanego współplanowania.
  2. Profil partnera (dla każdego partnera projektu): dane lokalne i warunki ramowe, szczegóły strategii miejskich, specyficzne wyzwania we wdrażaniu, programowanie finansowania, kluczowe atuty i mocne strony.
  3. Synteza: wspólne wyzwania wdrażania, metodologia międzynarodowych działań wymiany, główne cele dla fazy drugiej.

 

projekt Cities In Article 7. Miasta wdrażające art. 7 - logo UE-EFRR, CIA7, Urbact