W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rusza dyskusja nad uchwałami konsultacyjnymi

Rusza dyskusja nad uchwałami konsultacyjnymi
23.02.202114:36

Od 23 lutego zapraszamy do udziału w konsultacjach dwóch obowiązujących w Lublinie uchwał regulujących zasady prowadzenia konsultacji. Mieszkańcy mogą zapoznać się z treścią proponowanych zmian i wyrazić swoje opinie oraz uwagi w tym zakresie do 9 marca.
 

– Analizujemy reguły dotyczące konsultacji i staramy się dostosowywać je do potrzeb mieszkańców Lublina. Po kilku latach od przyjęcia uchwały o konsultacjach społecznych i ponad 10 latach od uchwalenia przepisów o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi proponujemy kilka zmian porządkowych. Mamy nadzieję, że spotkają się one z przychylnym przyjęciem wszystkich zainteresowanych osób – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.


Konsultacjom podlegają dwie uchwały, które stanowią zbiór zasad prowadzenia procesów konsultacyjnych dla Miasta Lublin. Są to Uchwała Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin, oraz Uchwała Nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Proponowane zmiany mają ułatwić i zachęcić mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. W pierwszej z uchwał zmianie ma ulec liczba osób występujących z wnioskiem o konsultacje społeczne. W drugiej z uchwał sugerowane jest uporządkowanie terminów tak, aby były tożsame z tymi stosowanymi w trakcie konsultacji z mieszkańcami Lublina. Ułatwi to prowadzenie konsultacji i wyeliminuje pojawiające się wątpliwości i pytania w tym zakresie. Zestawienia sugerowanych zmian w uchwałach znajdują się na stronie lublin.eu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do konsultowanych dokumentów pisemnie mailem: konsultacje@lublin.eu lub wysyłając je pocztą na adres Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin. Dodatkowo, uwagi co do proponowanych zmian w uchwałach, można wyrazić za pośrednictwem formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej do 9 marca.

W trakcie trwania konsultacji, 3 marca o godzinie 17.00, odbędzie się również otwarte spotkanie w formie online. Link do spotkania zostanie podany na stronie Miasta Lublin na 2 dni przed spotkaniem. Podczas spotkania omówione zostaną proponowane zmiany oraz uzasadnienie zamiaru ich wprowadzenia.