W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Sławinek

Informacja:
W związku z § 15 ust. 26 Statutu Dzielnicy Sławinek stanowiącego załącznik do uchwały nr 629/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 2686) Rada Dzielnicy Sławinek uległa rozwiązaniu z mocy prawa, z uwagi na fakt, że w terminie określonym w wyżej wymienionym przepisie Statutu Dzielnicy Sławinek nie dokonała wyboru nowego Zarządu Dzielnicy Sławinek.

Osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek, do czasu wyboru tych organów, jest Pani Dominika Szewczak.
(zgodnie z Uchwałą nr 1280/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek do czasu wyboru tych organów)
 

Podstawa prawna:

 

Statut:

 • Obwieszczenie nr 24/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek

Dokumenty powiązane:

 • Uchwała nr 629/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek
 • Uchwała nr ​882/XXXVI/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 629/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek
 • Uchwała nr 173/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Sławinek (weszła w życie dnia 15 maja 2019 r.)

Kontakt:

 • Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławinek: 
  al. Warszawska 31
  20-803 Lublin
  rada@slawinek.lublin.eu
  www.slawinek.lublin.eu