W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin ze stypendystami w dziedzinie kultury

19.06.201807:43

W 2018 roku Prezydent Miasta Lublin przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury w następujących kategoriach:

  1. stypendia na realizację projektów kulturalnych w Lublinie o łącznej wartości ponad 462 tys zł otrzymało 57 osób,
  2. stypendia na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem o łącznej wartości ponad 9 tys zł otrzymało 7 osób,
  3. stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej w łącznej wysokości ponad 28 tys zł otrzymało 45 młodych artystów,

Rok 2018 to 109 stypendiów, na które w budżecie miasta przeznaczono kwotę 500 tys zł.

Stypendia dla twórców, artystów i animatorów kultury istnieją w Lublinie od 2013 roku. Startowaliśmy z poziomu 36 300 zł z realizacją 5 projektów stypendialnych. Od tego czasu do dziś Prezydent Miasta Lublin przyznał 522 stypendia w łącznej wysokości blisko 2,2 mln zł

Dzięki stypendiom powstało wiele oryginalnych, wartościowych i bardzo interesujących projektów z różnych dziedzin sztuki (film, literatura, muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec) i  z zakresu upowszechniania kultury (koncerty, publikacje, wystawy, warsztaty edukacji kulturalnej i artystycznej, spektakle, wydarzenia performatywne).

Głównym celem istnienia w naszym mieście funduszu stypendialnego jest wspieranie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury poprzez udzielenie wsparcia finansowego twórcom i artystom oraz wyróżniającym się aktywnością, kreatywnością i zdolnościami organizatorskimi animatorom kultury. Istnienie systemu stypendialnego w Lublinie stanowi czynnik motywujący dla ludzi kultury oraz stymulujący rozwój kultury i sztuki w mieście. Ponad to objęcie wsparciem osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury poszerza krąg podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym mogą być przekazywane środki publiczne w celu realizacji zadań własnych wspólnoty samorządowej z zakresu kultury.