W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliszczyńska, Budowlana, Janowska - kolejne ulice do przebudowy

Pliszczyńska, Budowlana, Janowska - kolejne ulice do przebudowy
16.04.202410:21

Miasto szuka wykonawców dla kolejnych zadań drogowych. Ogłoszone właśnie przez Zarząd Dróg i Mostów postępowanie dotyczy rozbudowy ul. Pliszczyńskiej, a w trakcie jest już przetarg na modernizację ul. Budowlanej. W tym roku pracami drogowymi zostanie też objęta ul. Janowska.

– Rozpoczynamy procedurę przetargową dla przebudowy kolejnej drogi w mieście - ul. Pliszczyńskiej. Jednocześnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy prac drogowych na ul. Budowlanej i przygotowujemy się do kolejnego zadania, czyli przebudowy ul. Janowskiej. To ważne ulice dla obsługi komunikacyjnej w poszczególnych częściach miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort korzystania z infrastruktury drogowej zarówno przez pieszych, jak i kierowców – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budowy chodników i remontu nawierzchni jezdni ul. Pliszczyńskiej. Przebudowa będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli w pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa, a następnie zostaną wykonane roboty budowlane. Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, od posesji nr 63 do granicy Gminy Wólka. Pracami drogowymi objęty zostanie odcinek drogi o długości ok. 915 m. W ramach zamówienia planuje się budowę nowych jednostronnych chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Bezpośrednio przy krawężniku przed przejściami dla pieszych zostaną zastosowane płytki chodnikowe ostrzegawcze koloru żółtego z wypustkami. Zamówienie zakłada także odtworzenie i udrożnienie istniejących rowów odwadniających oraz w miarę możliwości terenowych wykonanie nowych rowów przydrożnych celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni. Drogowcy zabezpieczą lub usuną ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz wyregulują elementy naziemne. Wykonawca zamontuje wiatę przystankową komunikacji miejskiej oraz zlokalizuje przystanek na żądanie. Na koniec zadania wykona oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Otwarcie ofert przewidziano na 30 kwietnia. Wykonawca będzie miał 7 miesięcy na wykonanie prac.

Rozbudowę o podobnych parametrach przejdzie również ul. Budowlana. Obecnie trwa postępowanie na zaprojektowanie budowy/przebudowy chodników i remontu nawierzchni jezdni ul. Budowlanej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do wysokości Elektrociepłowni Wrotków oraz wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. Zamówienie obejmuje przebudowę chodników z płytek, kostki betonowej oraz budowę brakujących odcinków dróg dla pieszych w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych. Przebudowę przejdą też istniejące miejsca postojowe. Zadanie uwzględnia też wymianę istniejących studzienek ściekowych i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Wykonawca zabezpieczy lub usunie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz wykona regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 kwietnia. Termin realizacji zadania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W maju Miasto planuje ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Janowskiej. Aktualnie trwają przygotowania specyfikacji technicznej dla tego zadania.