W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Most na ul. Żeglarskiej
Nazwa: Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy
Adres: ul. Żeglarska

W ciągu ul. Żeglarskiej powstaje nowy most, w miejscu istniejącego. Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Dodatkowo, roboty obejmą wykonanie izolacji przeciwwodnych, ustawienie barier ochronnych oraz balustrad na obiekcie i dojazdach do niego, umocnienie skarp i koryta rzeki oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare.

Drogowcy najpierw rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt. Korekcie ulegnie także przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki zostanie uregulowane. Przebudowa obejmie ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy obejmie dojazd do węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej o długości drogi ok. 0,52 km, w tym m.in. budowa nowego mostu, ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej.

Przewidziano dwie główne technologie rozbiórki - ręczną do elementów wyposażenia obiektu, możliwych do demontażu bez konieczności stosowania sprzętu ciężkiego oraz mechaniczną do wyburzenia konstrukcyjnych elementów mostu, tj. przęsła i podpory oraz niektórych elementów wyposażenia, np. nawierzchni bitumicznych czy krawężników. Przy metodzie mechanicznej wykonawca użyje koparki kołowej lub gąsienicowej z osprzętem burzącym, takim jak nożyce do kruszenia betonu czy młoty do kucia. Z uwagi na złożoność konstrukcji obiektu mostowego rozbiórkę zaplanowano etapami. Pierwszy, czyli roboty przygotowawcze zakładają: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wygrodzenie terenu prowadzenia robót, geodezyjne wytyczenie sieci uzbrojenia technicznego, przełożenie istniejących sieci technicznych oraz odhumusowanie terenu i identyfikację zastosowanych materiałów, pod kątem ewentualnych materiałów niebezpiecznych, jakie potencjalnie mogły być wykorzystane w przeszłości podczas budowy obiektu. Drugi etap prac przewiduje rozbiórkę elementów wyposażenia: warstw bitumicznych i kap chodnikowych oraz balustrad. Kolejny to rozbiórka ustroju nośnego, a jako ostatni etap zaplanowano rozbiórkę podpór i rekultywację terenu.

Generalnym wykonawcą robót jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Zgodnie z zapisami umowy, zakończenie przebudowy mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano na koniec kwietnia. Wartość zadania wynosi około 37 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, dzięki czemu 31,5 mln zł stanowią środki europejskie. Więcej o projekcie UE

Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.

Aktualności (6) zobacz wszystkie

24.01.202310:51
Widoczna jest konstrukcja stalowa obiektu
Więcej
24.01.202310:50
Rozbiórka obiektu, montaż pali i ich próby obciążeniowe oraz dostawa ponad 160 ton stali zbrojeniowej, to najważniejsze prace wykonane do tej pory przy budowie nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Inwestycja prowadzona już od trzech miesięcy jest zaawansowana w około 17%, a wartość wykonanych do tej pory prac to blisko 6,5 mln zł
Więcej
24.01.202310:46
Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m
Więcej
24.01.202310:45
Dodatkowe 16 mln zł z Unii Europejskiej pozwolą na rozbiórkę i budowę mostu na Bystrzycy wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Dzisiaj (28 kwietnia) Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk uroczyście podpisali aneks do trwającej umowy. Całkowita wartość projektu wynosi obecnie ponad 103 mln zł.
Więcej
24.01.202310:45
Powstanie w miejscu istniejącego. Koszt prac oszacowano na ponad 16 mln zł
Więcej

Inwestycje miejskie