W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - kompetencje

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - kompetencje

Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie powołany został w 2009 roku. Funkcję tę w latach 2009-2012 pełnił historyk sztuki, mgr Maciej Paschke. Od 1 lutego 2012 roku stanowisko objął historyk sztuki i prawnik, dr Hubert Mącik.

Sprawy opieki nad zabytkami należą do zadań własnych gminy. W celu ich sprawnej realizacji w 2009 roku powołany został w Lublinie Miejski Konserwator Zabytków. W obszarze jego działania znajdują się następujące zadania:

 1. Wykonywanie niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z art. 96 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
  Treść porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Jolantą Szołno-Koguc, a Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem określa szczegółowo zakres przejętych właściwości (Dz. Urz. Woj. Lub., 2012 r., poz. 1329):
  - Tekst porozumienia;
  - Załącznik nr 1 (wykaz obiektów pozostających w kompetencji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);
  - Aneks z dnia 18 lipca 2016 r.
 2. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru;
 3. Opracowywanie Raportu o stanie zabytków i dóbr kultury współczesnej miasta Lublin;
 4. Kontynuowanie budowy bazy danych o zasobie kulturowym miasta Lublin;
 5. Prace nad innymi dokumentami i programami dotyczącymi opieki nad zabytkami.