Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Modelowa Rewitalizacja Lublina

Prezentacja prac projektowych studentów „Ogrody na dachach” w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast

Przeprowadzone w 2016 roku programowe warsztaty „Ogrody na dachach” zwieńczone zostały prezentowaną wystawą. Studenci III i IV roku Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem architekta krajobrazu Wojciecha Januszczyka opracowali autorskie wizje zagospodarowania obiektów z zastosowaniem technologii tzw. „dachów zielonych”.

W tym roku w ramach programowych zajęć wybrali kubatury, znajdujące się w obszarze Modelowej Rewitalizacji Lublina, w celu ukazania możliwości zastosowania technologii zwiększających powierzchnie czynne biologicznie w obszarach mocno zurbanizowanych.

Warsztaty nie obejmowały jedynie opracowania graficznego prezentowanych prac. Poprzedzone zostały analizą dostępnych materiałów i wizjami terenowymi. W pierwszej kolejności wykonana została inwentaryzacja obiektów w terenie. Następnym krokiem były studia nad dostępnymi obecnie na rynku technologiami „zielonych dachów”, które pozwolił wybrać najkorzystniejsze rozwiązania do wybranych przez zespół realizacji. Studenci wykonali również prezentacje multimedialne i przedstawili w nich rozwiązania wykorzystywane obecnie przy budowie „zielonych dachów” na świecie.

Kolejne etapy prac to opracowanie w programach graficznych modeli budynków i konstrukcji z uwzględnieniem otaczającej przestrzeni. Zwieńczeniem pracy było stworzenie spójnej koncepcji.

W ramach warsztatów zrealizowano 4 projekty przedstawiające „zielone dachy” na:

- terenie podwórka lubartowska 6/10,

- targu przy ulicy Ruskiej,

- przystanku przy Alei Tysiąclecia,

- budynkach przy ulicy Lubartowskiej.

Prace są autorską wizji zespołu projektowego i mają charakter podglądowy

 

Osoba do kontaktu:

Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Wojciech Januszczyk

Tel. 509 566 058

wjanusz@kul.lublin.pl

Urząd Miasta Lublin jest laureatem konkursu Ministerstwa Rozwoju na „Modelową Rewitalizację Miast”. Rządowe dofinansowanie na realizację lubelskiego projektu wynosi 1,2 mln zł., czyli 90% jego wartości. Łącznie o ministerialne wsparcie starało się 230 miast, dotacje trafią do 20 z nich.

Projekt rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie zakłada ożywienie gospodarcze dzięki zintegrowanej poprawie zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i stanu zabudowy zabytkowej. Jest uzupełnieniem Programu Rewitalizacji Lublina w tym obszarze. Powierzchnia terenu objętego analizą to ok 14 ha. (ok. 0,1% powierzchni miasta). Całkowita wartość projektu to 1,4 mln zł. W ramach tej kwoty blisko 50 tys. zł może zostać przeznaczone na działania inwestycyjne w przestrzeni publicznej. Wstępne plany zakładają prace przy zieleni, zakup i realizację nasadzeń.

Obszar wyznaczony do projektu to ścisłe centrum miasta, przestrzeń atrakcyjna pod względem turystycznym (część wchodząca i sąsiadująca z Pomnikiem Historii) i kulturalnym (organizacja jarmarków, koncertów). W ubiegłych latach planowano i realizowano projekty inwestycyjne na infrastrukturze należącej do gminy Lublin. Ich realizacja wpłynęła głównie na wygląd przestrzeni i atrakcyjność Starego Miasta, lecz nie osiągnięto satysfakcjonujących wyników rewitalizacyjnych. Doświadczenia lubelskie jak też miast polskich (np. Sopot) czy europejskich wymaga zaangażowania kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwa posiadające zdolności inwestycyjne mogą wesprzeć procesy rewitalizacyjne, jeśli miasto zapewni przedsiębiorcom możliwości rozwoju.

W celu zachowania funkcji obszaru miastu zależy na wspieraniu przemysłów tradycyjnych (usługi krawieckie, szewskie itp.) jak też kreatywnych (np. tradycyjnych, jak rękodzieło, ale i np. wykorzystujących nowe technologie w projektowaniu itp.). Okolice ulicy Ruskiej to tradycyjny targ kwiatowo – warzywny, na którym okoliczni rolnicy sprzedają płody rolne. Zachowanie tych funkcji w warunkach zapewnienia bezpieczeństwa (przeciwdziałanie kolizjom i potrąceniom drogowym, kradzieżom, wyłudzeniom itp.) przełamie stereotypy miejsca. Animacja mieszkańców – sąsiadów zacieśni więzi społeczne i tożsamość lokalną. Wszystkie te spodziewane efekty wpłyną na atrakcyjność obszaru i jego ożywienie gospodarcze, które będzie skutkowało ożywieniem społecznym i kulturalnym, a co za tym idzie inwestycyjnym w lepszą jakość przestrzeni.

Proponowane zintegrowane działania mają na celu opracowanie szczegółowych podstaw dla wdrożenia programu ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru. W ramach projektu przewiduje się następujące zadania:

  1. Opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. przemysłów kreatywnych.
  2. Kompleksowa inwentaryzacja zabudowy zabytkowej,
  3. Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru,
  4. Aktywizacja gospodarcza obszaru,
  5. Aktywizacja społeczna i kulturowa mieszkańców i innych użytkowników obszaru,
  6. Wzmocnienie bezpieczeństwa obszaru.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane podejście do działań rewitalizacyjnych.
Kierunki działań projektu skupione są m.in. na poprawie jakości życia, demarginalizacji grup społecznych, poprawie jakości i dostępności do przestrzeni publicznych oraz usług, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizacji społeczności do współudziału w procesie zmian.

Celem rządowego konkursu było wsparcie miast w procesie przygotowania programów oraz modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, z których będą mogły korzystać także inne samorządy. O środki finansowe starało się łącznie 230 miast. Lublin znalazł się w gronie 20 z nich, które otrzymają ze strony rządowej dotacje na realizację projektów.

Zachęcamy do śledzenia fanpage'a poświęconego Modelowej Rewitalizacji Lublina www.facebook.com/ModelowaRewitalizacjaLublina/

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)