W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 10 lat lubelskiej strefy ekonomicznej

20.09.201713:38

Ponad 3700 miejsc pracy, 58 inwestorów, prawie 1,5 mld zł zrealizowanych nakładów finansowych i 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. To obraz lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po 10 latach jej funkcjonowania. Dziś obszar ten jest skutecznym narzędziem przyciągania inwestorów do miasta i patrząc z perspektywy minionej dekady spełnił swoją funkcję.

- Patrząc dziś na strefę, jej infrastrukturę i firmy które tam działają, czuję ogromną dumę. Ten obszar i zarazem potencjał gospodarczy pracuje na rozwój całego miasta. To nie tylko nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale także efekty mnożnikowe najbardziej widoczne w sektorze przemysłu - taki system naczyń połączonych, gdzie działalność jednej firmy stymuluje i rozwija działalność drugiej. Jak szacujemy, efekt mnożnikowy dla naszej strefy to 1,5 czyli 1000 miejsc pracy w samej strefie daje 500 nowych miejsc w jej otoczeniu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dziś lubelska Podstrefa liczy 128 ha terenów inwestycyjnych, które są praktycznie w pełni zagospodarowane, a 42 z 58 przedsiębiorców już prowadzi swoją działalność.

- Projekt utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie miał za zadanie ożywienie gospodarcze, poprawę jego sytuacji konkurencyjnej w stosunku do innych ośrodków Polski Wschodniej oraz wprowadzenie impulsu innowacyjnego do lokalnej gospodarki. Strefa diametralnie odmieniła stan gospodarki Lublina, a jej efekty są zauważane nie tylko przez ekspertów, ale przede wszystkim przez mieszkańców miasta. Sukces poprzez efekty działania Podstrefy widać na lubelskim rynku pracy. Dziś w Lublinie notujemy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na poziomie 6,6%. - mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów.

Aktualnie w Podstrefie Lublin wydanych jest 36 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego 5 zezwoleń zostało wydanych w 2017 r. Według stanu na koniec czerwca 2017 r. na terenie lubelskiej podstrefy zlokalizowanych jest 58 podmiotów gospodarczych, z których 42 rozpoczęły już swoją działalność. Przedsiębiorstwa te zainwestowały niemal 1,5 mld zł, przy zadeklarowanych nakładach na poziomie 1,1 mld zł, a część firm nadal jest w trakcie budowy swoich obiektów. Na terenie Podstrefy Lublin pracuje 3 775 osób, spośród których blisko 2 640 miejsc pracy to nowo utworzone stanowiska, a pozostałą część stanowią utrzymane miejsca pracy dzięki inwestycji w Podstrefie Lublin.

Liczba udzielonych zezwoleń w latach 2008-2017:

2008 – 3, 2009 – 7, 2010 – 3, 2011 – 3, 2012 – 4, 2013 – 7, 2014 – 5, 2015 – 7, 2016 – 6, 2017 -5.

Początki SSE

Pierwszą firmą, która uzyskała zezwolenie na działalność w Podstrefie Lublin (2008 r.) była spółka Ball Packaging Europe – lider rynku puszek aluminiowych do napojów, będący częścią Ball Corporation. Mimo że zakład produkcyjny został wybudowany i oddany do użytku, to produkcja nie została uruchomiona, czego efektem było cofnięcie zezwolenia dla spółki w 2013 r. Przełom nastąpił w roku 2014, kiedy centrala firmy Ball Packaging Europe zdecydowała się na reaktywację projektu inwestycyjnego w Podstrefie Lublin. Nowe zezwolenie zostało wydane w czerwcu 2014 roku i po modernizacji istniejącego obiektu została uruchomiona produkcja, która trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Początek funkcjonowania Podstrefy Lublin miała charakter wyłącznie przemysłowy, po 2012 r. pojawiły się pierwsze firmy deweloperskie oferujące powierzchnię produkcyjną i magazynową pod wynajem, co od 2015 r. spowodowało wzrost do 9 podmiotów dystrybucyjnych i logistycznych obecnych w SSE.

Nakłady

Podmioty obecne w lubelskiej podstrefie ekonomicznej zadeklarowały i poniosły w latach 2008–2017 znaczące nakłady inwestycyjne. Łącznie przez ponad 9 lat firmy z sektora przemysłu zainwestowały w SSE ok. 1,3 mld zł. Dodatkowo, prawie 200 mln zł zainwestowały firmy z sektora usług, w tym przede wszystkim deweloperzy i operatorzy logistyczni. Firmy zrealizowały znacząco wyższe nakłady inwestycyjne – przewyższające o prawie 30% nakłady inwestycyjne deklarowane.

Wartość deklarowanych na koniec czerwca 2017 r. nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 ha wyniosła 8,8 mln zł, natomiast liczba miejsc pracy przypadająca na 1 ha – 12,5. Struktura własnościowa terenów inwestycyjnych nie uległa zmianie w porównaniu do 2016 r. – 97% obszaru Podstrefy znajduje się w rękach prywatnych właścicieli.

Pozycja

Wzrost przychodów w analizowanym sektorze spowodował wzrost znaczenia Lublina w przemysłowym ekosystemie Polski Wschodniej. O ile w 2010 r. wiodącym ośrodkiem był Mielec, a Lublin zajmował drugą pozycję, o tyle w 2016 r. pozycję zdecydowanego lidera Polski Wschodniej objął Lublin (przychody lubelskich przedsiębiorstw były wyższe o 32% niż mieleckich).

Poza Lublinem i Mielcem istotną pozycję w ekosystemie przemysłowym Polski Wschodniej zajmowała Stalowa Wola, jeden z kluczowych ośrodków przedwojennego COP-u. Jednocześnie w przestrzeni przemysłowej tej części kraju zwraca uwagę pozycja Rzeszowa, którego przedsiębiorstwa wygenerowały przychody niższe od Mielca oraz niższe aż o 70% od Lublina, a także bardzo słaba pozycja Białegostoku, z kilkukrotnie niższymi wynikami w porównaniu z Lublinem.

Wpływy

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do końca roku 2016 wydatki związane z realizacją inicjatywy utworzenia i rozwoju Podstrefy w Lublinie zwróciły się w całości. Wyniosły one 100,8 mln zł, podczas gdy wpływy związane z tym przedsięwzięciem osiągnęły poziom 107,6 mln zł, zatem były o 6,8 mln zł większe od poniesionych wydatków.

Od 2011 roku saldo wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Podstrefy Lublin stało się dla budżetu miasta korzystne i stan ten będzie się utrzymywać w przyszłości. Głównym źródłem wpływów do budżetu miasta staje się płacony przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie strefy podatek od nieruchomości, pomimo że inwestorom przysługuje od niego okresowe zwolnienie. W latach 2008–2016 miasto uzyskało z tego źródła ponad 22,4 mln zł.

Dodatkowo, budżet Miasta Lublin od 2008 do 2016 r. z tytułu wpływów podatkowych od osób fizycznych (PIT) zyskał w sumie blisko 15 mln zł. Wpływy te pochodzą z podatków odprowadzonych bezpośrednio przez mieszkańców Lublina zatrudnionych w przedsiębiorstwach SSE.

Rozwój

26 czerwca 2017 r. Rada Miasta Lublin na wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przyjęła uchwałę zezwalającą na objęcie SSE gruntów o powierzchni 12,7 ha na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie w celu realizacji dużego projektu inwestycyjnego spółki URSUS.

Przewiduje się znaczący wzrost siły przemysłowego Lublina w kolejnych latach, bazujący na potencjale sektorów motoryzacyjnego, maszynowego, lotniczego, metalowego, poligraficznego, a także medycznego i biotechnologicznego, co pozwoli na osiągnięcie łącznego poziomu zatrudnienia 6 tys. osób już do 2020 r. w SSE, a sumarycznie w 2025 r. w lubelskiej SSE będzie pracować od 12 do 15 tys. osób. Dodatkowo powstanie kolejnych 2 -4 tys. miejsc pracy w otoczeniu. Oznaczać to będzie przewidywany łączny wzrost zatrudnienia w sektorze przemysłu w całym Lublinie o prawie 50% (z prawie 18 tys. zatrudnionych w 2017 r. do nawet 30 tys. w 2025 r.).

W 2025 r. Lublin będzie miastem przemysłu 4.0 o wysokim stopniu automatyzacji i robotyzacji. Pojawi się wiele nowych przedsiębiorstw przemysłowych z sektora MŚP, a obecni przedstawiciele tej grupy rozwiną się w wielu przypadkach do firm dużych o międzynarodowej rozpoznawalności.

Współpraca naukowa z uczelniami zacznie przynosić wymierne efekty, co również zwiększy napływ kapitału zagranicznego. Sama SSE ewoluuje w miejsce multifunkcyjne – pojawi się w niej więcej firm z sektora logistyki i usług, choć wciąż przemysł będzie stanowił około 85% całości. Do tego czasu miasto zrewitalizuje tereny po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych, dzięki czemu już teraz działające tam prawie 100 przedsiębiorstw uzyska komfortowe warunki do dalszego rozwoju swoich biznesów. Zmniejszające się bezrobocie przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego pozwoli na osiągnięcie poziomu rozwoju takich miast, jak Wrocław czy Poznań

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty