W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

II edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta

II edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta
01.12.202209:17

Sześć wybitnych osobistości świata nauki odwiedzi Lublin dzięki miejskiemu wsparciu finansowemu w ramach Konkursu Visiting Professors in Lublin. Do jego II edycji lubelskie uczelnie i instytuty badawcze zgłosiły 19 wniosków. Komisja Konkursowa wyłoniła te, które jej zdaniem najlepiej przyczynią się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

– Miejski Program Visiting Professors in Lublin ma na celu wsparcie lubelskich uczelni oraz instytutów badawczych w nawiązywaniu trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. Wizyty uznanych naukowców w Lublinie przyczynią się również do wzmocnienia pozycji naszego miasta, jako atrakcyjnego, międzynarodowego ośrodka kształcenia dla studentów polskich i zagranicznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazła się prof. dr rer. nat. Gabriele Berg, Kierownik Instytutu Biotechnologii Środowiskowej Politechniki w Graz (Austria), które jest miastem zaprzyjaźnionym Lublina, a także pracownik Instytutu Inżynierii Rolniczej i Biogospodarki im. Leibniza oraz Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy). Jej kandydaturę zgłosił Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Obszar jej badań obejmuje mikrobiologię i biotechnologię środowiskową. Ten zakres wpisuje się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

W ramach wsparcia Miasta Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi prof. Joan Garcia, reprezentujący Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania). Profesor prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladujących naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując ekoefektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach oraz na naturalnych rozwiązaniach oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach Konkursu, Lublin odwiedzi również prof. dr hab. Stephan Peth, pracownik Instytutu Gleboznawstwa Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze (Niemcy). Jest jednym z liderów badań nad zrozumieniem niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska jakim jest gleba oraz poznaniem procesów fizykochemicznych i biologicznych w niej zachodzących. Gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN. Celem prowadzonych badań Profesora jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych.

Prof. Daniel Mayorga Vega, pracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Maladze (Hiszpania), to osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Profesor specjalizuje się w dziedzinie aktywności fizycznej. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania dotyczące wychowania fizycznego oraz metaanalizy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Kierownik Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), prof. Marc E.G. Hendrickx odwiedzi Instytut Agrofizyki PAN. Długofalowym celem badań laboratorium, którym kieruje Profesor, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest wizyta prof. Clive Wynne’a, pracownika Wydziału Psychologii Arizona State University (USA), specjalizującego się w psychologii i zachowaniu zwierząt. Swoje badania skupia przede wszystkim na zachowaniach problemowych psów, w tym również psów schroniskowych oraz ich szansach na adaptację, a także na ulepszaniu metod szkolenia psów tropiących.

Łączna wartość przyznanych przez Komisję Konkursową środków finansowych na wsparcie wizyt wyniosła ponad 100 tys. zł.

Nasze projekty