W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogólnopolskie wydarzenia organizacji studenckich na KUL

Ogólnopolskie wydarzenia organizacji studenckich na KUL
06.12.202314:20

W najbliższym czasie (7-10 grudnia) KUL będzie gościł przedstawicieli ogólnopolskich studenckich organizacji, którzy wezmą udział w: IV Zjeździe Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich, X Zjeździe Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także Gali 50-lecia działalności Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Współpartnerem wydarzeń jest Urząd Miasta Lublin.

  • IV Zjazd Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich (7-10.12.2023 r). 

Forum Uniwersytetów Polskich to organ reprezentujący komisję branżową PSRP, czyli wszystkie Uniwersytety klasyczne zrzeszone w organizacji. Podczas obrad są poruszane najbardziej aktualne kwestie związane z sytuacją osób studiujących na Uniwersytetach klasycznych w Polsce. Odbywają się także szkolenia dla pozostałych uczestników wydarzenia. Każdy zjazd ma na celu przedstawienie miasta jako przyjazne i atrakcyjne środowisku studenckiemu, przedstawicielom wszystkich uczelni uczestniczącym w zjeździe.

W dniach 7-10 grudnia będziemy gościć w Lublinie przedstawicieli z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytet Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Opolskiego. 

III Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2023-2024, który miał miejsce w Toruniu. Podczas obrad delegaci, delegatki oraz goście dyskutowali na tematy związane z sytuacją materialną oraz mieszkaniową osób studiujących na uczelniach zrzeszonych w Forum. Zostały także poruszone kwestie związane z przebiegiem rekrutacji do samorządów, planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia profesorów oraz zbliżających się wyborów rektorskich.

  • X Zjazd Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (8-10.12.2023 r.)

Podczas X posiedzenia w Lublinie w kadencji 2022-2024 zbiorą się wszystkie najważniejsze organy PSRP, Rada Studentów, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele PSRP w NAWA, Koordynator ekspertów ds. studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przedstawiciele PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby dyskutować o bieżącej sytuacji studentów w kraju.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z mocy ustawy reprezentuje wszystkich studentów w Polsce. Jest to niezależna organizacja, będącą oficjalnym przedstawicielem środowiska studenckiego. Jest zbiorowym reprezentantem studentów w relacjach z władzą państwową, zwłaszcza na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. To podmiot, który zrzesza samorządy ze wszystkich uczelni w kraju, stanowiąc tym samym zwieńczenie struktury uczelnianych organizacji samorządowych. Z racji tego odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży akademickiej. Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto, działalność Parlamentu wypełnia także organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Kluczowymi projektami PSRP są ogólnopolskie wydarzenia, takie jak: Start Młodego Samorządowca, Młodzi na Rynku Pracy, Strefa komfortu, Krajowa Konferencja, Konwent przewodniczących, Konferencja Ekspertów. PSRP wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

  • Gala 50-lecia działalności Uczelnianego Samorządu Studentów KUL (9.12.2023 r.)

Gala 50-lecia działalności Uczelnianego Samorządu Studentów KUL odbędzie się w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, podczas której będziemy honorować podmioty wspierające działalność Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Wydarzenie w symboliczny sposób uhonoruje działalność osób działających na rzecz USS KUL na przestrzeni ostatnich 50 lat.

Kulminacyjnym punktem Gali będzie koncert Filharmonii Dowcipu z udziałem Waldemara Malickiego. Po tej muzycznej części odbędzie się uroczysty bankiet w foyer Filharmonii Lubelskiej dla wszystkich zaproszonych gości. Do udziału zostanli zaproszeni przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego, przedstawiciele władz, przedstawiciele PSRP oraz FUniP oraz osoby związane z działalnością USS KUL.

W ramach zjazdów odbędą się panele dyskusyjne:

  • 8 grudnia, „Jakość kształcenia akademickiego – dylematy i perspektywy”, w którym wezmą udział: dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL (prorektor ds. kształcenia KUL), dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji), prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (dziekan Wydziału Medycznego), dr hab. Marek Lechniak prof. KUL (dziekan Wydziału Filozofii) oraz Waldemar Wojna (członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP ds. jakości kształcenia), moderatorem panelu będzie Paweł Zdybel (przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP). 
  • 9 grudnia, „Rola i znaczenie młodzieży w życiu publicznym”, w którym udział wezmą Kewin Lewicki (przewodniczący Parlamentu Studentów RP), Tomasz Janocha (przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich), Maciej Cieciora (przewodniczący Rady Studentów Lublina), pani Agnieszka Parol-Górna (koordynatorka Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie), moderatorem panelu będzie Paweł Zdybel (przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP). 

Nasze projekty