W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Przedłużony termin zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

Przedłużony termin zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin
31.08.202109:22

Z uwagi na liczne prośby o przesunięcie terminu zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin informujemy, że przesuwamy ten termin ostatecznie do 6 września br.

Przypominamy, że Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta, przestrzegać przepisów prawa oraz:

  • w kategorii „Innowacyjność” spełniać przynajmniej jeden z warunków: zrealizowały w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne lub uzyskały efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji lub są autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;
  • w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin lub zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne lub posiadają rozpoznawalną markę;
  • w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: w strukturze przychodów posiadają wysoki udział przychodów z eksportu i wykazują dynamikę ich wzrostu lub posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;
  • w kategorii „Młode Firmy” funkcjonować na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa lub posiadają potencjał do dalszego rozwoju lub wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia;
  • w kategorii "Przemysły Kreatywne": prowadziły minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2020 r., dofinansowanie z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, stanowiło nie więcej niż 30% przychodów firmy oraz funkcjonują w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD): film, video lub multimedia; muzyka; telewizja; radio; rynek wydawniczy; gry i oprogramowanie; rzemiosło i rękodzieło; architektura; reklama i branding; design; projektowanie mody.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin można dokonać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1 (pok. 103) w Lublinie;
  • za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2021”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /UMLublin/SkrytkaESP.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie.

Nasze projekty