W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
25.10.202111:50

Znamy laureatów XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło dziś, 25 października, podczas posiedzenia Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W tym roku Komisja Konkursowa doceniła cztery prace w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich oraz po raz pierwszy w historii Konkursu, pracę w kategorii prac doktorskich.

– Od dwunastu lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, pokazując, że tematyka związana z rozwojem gospodarczym Lublina jest doskonałym podłożem do pracy badawczej. Zgłoszone w tegorocznej edycji prace dyplomowe prezentują wysoki poziom, a wśród nich po raz pierwszy pojawiła się również praca doktorska. Poprzez udział w konkursie autorzy zyskują szansę na zaprezentowanie swoich opracowań szerszemu gronu odbiorców, a także na wdrożenie ich w rzeczywiste procesy związane z rozwojem Lublina i funkcjonowaniem miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich nagrodę główną o wartości 6 tys. zł otrzymał student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Radosław Gryczan, za pracę „Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami”. Praca została napisana pod kierunkiem dr Michała Horodelskiego z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Wyróżnienia w wysokości 2 tys. zł otrzymali:

  • Mariia Faryliuk, studentka Politechniki Lubelskiej, za pracę „Adaptacja budynków pofolwarcznych przy ul. Malwowej w Lublinie na potrzeby funkcji oświatowej”. Promotorem pracy jest mgr inż. arch. Michał Dmitruk z Wydziału Budownictwa i Architektury PL;
  • Damian Zarębski, student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za pracę „Metoda wskaźnikowej oceny stopnia zanieczyszczenia wizualnego krajobrazu nośnikami reklamowymi”, napisaną w ramach seminarium dyplomowego dr Szymona Chmielewskiego z Wydziału Agrobioinżynierii UP.

Komisja Konkursowa zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia w postaci trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym w wysokości 4,5 tys. zł, dla Magdaleny Abramowicz, studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za pracę „Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubiarz, z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Po raz pierwszy w historii Konkursu nagrodzono również pracę doktorską. Wyróżnienie o wartości 2 tys. zł otrzymała studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kamila Kasprzak-Drozd, za pracę „Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej nowych produktów stanowiących potencjalną żywność funkcjonalną”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, z Zakładu Chemii Nieorganicznej UM Lublin.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i organizowany jest od 2010 r. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

Nasze projekty