W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Startują konsultacje społeczne związane z tworzeniem Strategii Lublin 2030

Startują konsultacje społeczne związane z tworzeniem Strategii Lublin 2030
17.05.202107:55

Rozpoczynamy kolejny etap działań związanych z opracowaniem nowej strategii rozwoju miasta, który poprzedzi prace nad przygotowaniem projektu dokumentu Strategii Lublin 2030. Są to konsultacje społeczne rekomendacji wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze, które przedstawiają wizje rozwoju miasta. Konsultacje potrwają od 14 maja do 23 czerwca.

– Serdecznie dziękuję mieszkańcom za dotychczasowy wkład w proces tworzenia Strategii Lublin 2030. Jednocześnie zachęcam wszystkich, dla których rozwój Lublina jest ważny, do dalszego włączenia się i wzięcia udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych. Rezultatem konsultacji społecznych skierowanych do mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, licznych instytucji, podmiotów i organizacji branżowych, a także radnych Rady Miasta Lublin, radnych i członków zarządów rad dzielnic, ciał opiniodawczo-doradczych Prezydenta Miasta Lublin, wydziałów i biur Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, będzie wypracowanie kompletnego materiału, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w projekcie dokumentu Strategii Lublin 2030 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tworzenie Strategii Lublin 2030 rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę działania partycypacyjne, dzięki którym miasto zebrało kilkanaście tysięcy różnorodnych opinii i komentarzy na temat Lublina w 2030 roku. Kolejnym etapem było wypracowanie metodami warsztatowymi rekomendowanych kierunków rozwoju Gminy Lublin, określenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by osiągnąć te cele. Ten etap został podsumowany w postaci Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Roboczych.

Konsultacje społeczne kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiące założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, odbędą się w dniach 14 maja – 23 czerwca. Mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych on-line lub odwiedzić zlokalizowany na terenie miasta tzw. „punkt mobilny”. Jednocześnie będzie można wypełnić ankietę konsultacyjną, która umieszczona jest na stronie www.2030.lublin.eu. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych, a także niezbędne materiały informacyjne.

Na obecnym etapie rekomendacje płynące z Raportu Końcowego skonsultowane zostaną również ze wszystkimi powołanymi ciałami opiniodawczo-doradczymi Prezydenta Miasta Lublin, radnymi Rady Miasta Lublin, radnymi i członkami zarządów rad dzielnic, a także różnego rodzaju zespołami, instytucjami i organizacjami współpracującymi z samorządem. Rekomendacje zostaną także przeanalizowane przez wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Lublin oraz jednostki organizacyjne Miasta Lublin.

Spotkania konsultacyjne poprzedzą trzy spotkania informacyjne w celu przedstawienia procesu opracowywania Strategii Lublin 2030 i przebiegu zaplanowanych konsultacji społecznych:

  • poniedziałek (17 maja), godz. 16.30 – spotkanie w języku polskim, tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM);
  • w poniedziałek (17 maja), o godz. 18.00 – spotkanie w języku polskim, tłumaczone na język angielski;
  • we wtorek (18 maja), godz. 17.00 – spotkanie prowadzone w języku polskim, tłumaczone na język ukraiński.

Spotkania informacyjne będzie można śledzić wyłącznie na żywo na profilu Facebook Strategia Lublin 2030. Dla obcojęzycznych mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach społecznych przygotowano niezbędne materiały tłumaczone na język angielski oraz ukraiński. Natomiast mając na względzie zapewnianie dostępności osobom z niepełnosprawnościami również otwarte spotkania konsultacyjne tłumaczone będą na Polski Język Migowy.

Przebieg i wyniki konsultacji społecznych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030, zawartych w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych, zostaną podsumowane w formie sprawozdania z przeprowadzonych działań konsultacyjnych.

Szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych dostępny jest w BIP.

Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowany jest przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.


 

Nasze projekty