W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin stawia na młodych - podpisanie porozumienia międzyuczelnianego

Miasto Lublin stawia na młodych - podpisanie porozumienia międzyuczelnianego
15.06.202213:48

15 czerwca br. w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Lublin, przedstawicielami lubelskich szkół wyższych oraz Fundacją WeDo. Celem wspólnego działania jest promocja potencjału gospodarczego i akademickiego miasta Lublin, budowanie jednego z wiodących ekosystemów startupowych w kraju oraz propagowania kultury przedsiębiorczości i innowacyjności.

Innowacja drogą do sukcesu

Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Na całym świecie branże kreatywne znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, dają zatrudnienie specjalistom w swoich dziedzinach, podejmują wyzwania stojące przed dzisiejszym światem. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie gospodarki i dać szansę młodym.

Konkurs międzyuczelniany

Porozumienie zakłada wspólną organizację konkursu startupowego dla studentów publicznych uczelni wyższych pn. Lublin-up. Jego celem ma być zidentyfikowanie najlepszych projektów o największym potencjale biznesowym oraz promocję stron porozumienia jako instytucji przyjaznych w budowaniu ekosystemu startupowego i wspieraniu innowacji. W czasie konkursu zespoły projektowe będą miały okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy są praktykami biznesu, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu czy instytucji i organizacji wspierających startupy.
Droga twórcy startupu do ugruntowanego przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym jest znacznie bardziej wymagająca niż w pozostałych branżach. Wszyscy przedsiębiorcy mierzą się z wyzwaniami w rozwoju swojego biznesu, potrzebują finansowania, dostępu do rynku i możliwości badań lub rozwoju. W przypadku sektora kreatywnego te trudności są znacznie dotkliwsze, ponieważ większość tradycyjnych inwestorów postrzega ten obszar jako znacznie bardziej ryzykowny. Stąd też możliwości wprowadzenia i rozwinięcia innowacji, choć często unikalnej w swojej idei, są dla jej twórców mocno ograniczone.

W dzisiejszej konferencji udział wzięli:

  • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk;
  • Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni;
  • Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka;
  • Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. Rozwoju Uczelni – dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni;
  • Prorektor Politechniki Lubelskiej ds. Ogólnych i Rozwoju – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni;
  • Prezes Zarządu Fundacji WeDo – Jeremi Zgierski.

– Od lat wspieramy rozwój sektora przemysłów kreatywnych, doceniając jego znaczącą rolę w gospodarce i w budowaniu lokalnej kultury przedsiębiorczości. W tym procesie niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy Miastem, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Dziś przypieczętowaliśmy wspólne starania o rozwój ekosystemu kreatywnego i startupowego w naszym mieście. Jednym z pierwszych działań, jakie zamierzamy podjąć w ramach nawiązanej współpracy, jest organizacja konkursu dla studentów, poprzez który wyłonimy najbardziej perspektywiczne projekty biznesowe – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Data podpisania porozumienie nie była przypadkowa. To właśnie dzisiaj w przestrzeni Centrum ECOTECH-COMPEX odbył się finał krajowego etapu Międzynarodowego Konkursu Creative Business Cup, który jest elementem wdrażania przez Miasto Strategii Lublin 2030. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych startupów sektora kreatywnego.

Zależy nam, aby Lublin był miejscem dla wszystkich kreatywnych umysłów, nowatorskich myślicieli i przyszłych liderów – mówi Jeremi Zgierski, Prezes Fundacji WeDo.

Jak podkreśla z kolei dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Konkurs miał formułę otwartą i mogły startować w nim różne podmioty. Dlatego jako prorektorzy uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich, odpowiedzialni za wspieranie przedsiębiorczości, połączyliśmy siły, aby na poziomie porozumienia międzyuczelnianego zorganizować i wykorzystać różne metody promocji w zakresie wsparcia aktywności młodych osób, zwłaszcza studentów. Oczekiwanym efektem porozumienia będzie propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie tworzących się nowych startupów w pozyskiwaniu środków na ich działalność oraz ułatwianie nawiązywania relacji między studentami – po to, aby mogli sprawniej skorzystać ze wsparcia jednostek organizacyjnych w poszczególnych uczelniach oraz innych instytucji wspierających nowo powstające firmy. Sieciujemy nasze działania również z Miastem Lublin, które od wielu lat pełni rolę integratora. Liczymy na to, że poprzez aktywność w ramach Przedsiębiorczego Lublina i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 uda się nam połączyć te wszystkie inicjatywy oraz zaprezentować w szerszym otoczeniu międzynarodowym kreatywnych i przedsiębiorczych studentów lubelskiego ośrodka akademickiego. Docelowo chcielibyśmy, aby startupy lubelskich studentów rozwijały się w Lublinie i na Lubelszczyźnie, a tym samym przyczyniały się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu.

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Politechniki Lubelskiej – W ramach Związku Uczelni Lubelskich współpracujemy, uzupełniamy własne kompetencje i otwieramy się na nowe inicjatywy. Realizujemy wspólnie różne projekty, bo to jest wartość dodana dla miasta i dla młodzieży, która w Lublinie studiuje i uczy się, a często myśli, że swój biznes przeniesie np. do Warszawy, Gdańska czy Wrocławia (…) W związku z tym kierujemy tę naszą dzisiejszą aktywność do młodych ludzi, po to, by im ułatwić wejście w świat biznesu oraz aby zakładali innowacyjne startupy, z których później wyrosną spółki istotne dla rynku lubelskiego (…). Dziś dysponujemy technologiami i innowacyjnymi pomysłami na wysokim poziomie. Pragniemy, by ci młodzi ludzie zostali w Lublinie i swoją przyszłość z nim związali. Pragnę zapewnić młodych biznesmenów i przedsiębiorców, że Lublin nie ma się czego wstydzić i jest to miejsce, gdzie można realizować dobry biznes. 

Dr hab. Adam Waśko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego dodaje – Trzecią misją każdej z naszych uczelni jest wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. To integralna część działalności każdego uniwersytetu, za to również jesteśmy oceniani (…). Dlatego chcemy przekroczyć pewne granice i bariery związane z zamykaniem się uczelni wewnątrz swoich struktur i wyjść poza nie. Pragniemy, by nasze pomysły, startupy były interdyscyplinarne, a jest to możliwe dzięki współpracy nie tylko z miastem, ale również z innymi uczelniami, o czym świadczy chociażby powstanie Związku Uczelni Lubelskich (…). Elementem, który scala naszą współpracę, jest właśnie przedsiębiorczość.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka z Uniwersytetu Medycznego opowiadał o inicjatywach, jakie wpisują się w rozwój Miasta, ale realizowane są na poziomie uczelni – To jeden z elementów promowania naszej aktywności w kierunku takim, abyśmy byli konkurencyjni również dla innych regionów. Przy takiej aktywności widzę szansę pozyskiwania biznesu z innych zupełnie regionów i współpracy akademickiej nie tylko z Lublinem.

Porozumienie oraz konkurs Lublin-up wpisują się w założenia Strategii Lublin 2030 oraz w serię wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

fot. B. Proll/UMCS

Nasze projekty