W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zaproszenie do projektu ,,Świadomy obywatel-szkolenia z tematyki unijnej’’

27.03.201909:20

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin zaprasza do udziału w projekcie pt. ,,Świadomy obywatel-szkolenia z tematyki unijnej’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół średnich województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej realizowanych w ramach III misji uczelni do 31.12.2021 r. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 600 uczniów zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w wieku 17-19 lat, w tym 360 kobiet oraz 240 mężczyzn posiadających status ucznia klasy przedmaturalnej lub maturalnej szkoły średniej z województwa lubelskiego.

Projekt zakłada realizację zajęć w ramach następujących obszarów tematycznych:

BLOK A (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)
  • Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)
  • Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.)
  • Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godz.)

BLOK B (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii UMCS)

  • Mobilność zawodowa w UE (6 godz.)
  • Przedsiębiorczość w UE (6 godz.)
  • Środowisko edukacyjne w UE (6 godz.)
  • Aktywność społeczna w UE (6 godz.)

Projekt przewiduje aby każdy uczestnik mógł wziąć udział w 2 modułach zajęć, po 1 z danego bloku tematycznego - łącznie 14 godz./ 1 gr. Uczestnicy w ramach udziału w projekcie otrzymają, także zestaw materiałów biurowych, poczęstunek oraz obiad.

Wszelakie działania w Projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w Biurze Projektu, mieszczącym się w Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy ul. Zana 11 w Lublinie. Kontakt pod nr tel. 81 537 54 45 oraz na stronie internetowej. Rekrutacja rozpoczęta i potrwa do 15 czerwca 2019 r.

Projekt "Świadomy obywatel UE".

logotypy

Nasze projekty