W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lato w mieście na Czubach Południowych 2019

30.05.201914:23

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” zaprasza do udziału w akcji „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019”!

Tegoroczna akcja „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” skoncentrowana będzie wokół sztuk plastycznych, a wiodącym tematem będzie życie przyjazne przyrodzie i nam samym.

Zajęcia dotyczyć będą stylu życia we współczesnym świecie, którego negatywnymi rezultatami są między innymi: nadprodukcja i zwiększenie ilości odpadów. Podczas warsztatów Uczestniczki i Uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić z surowców naturalnych, jak wykorzystać pozornie nieprzydatne, zużyte materiały i jak dawać im „drugie życie”. W programie m.in. wprowadzenie do tematyki zero waste i zasady 5R, spacer przyrodniczy, tworzenie plakatu społecznie zaangażowanego, opakowań i toreb wielokrotnego użytku, a także prac plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

*Zasady 5R:
1. Refuse – Odmawiaj
2. Reduce – Redukuj, minimalizuj
3. Reuse – Użyj ponownie
4. Recycle – Przetwarzaj i Przerabiaj (Upcycle)
5. Rot – Kompostuj

I Turnus – 22.07.2019-26.07.2019, godz. 9.00-15.00
II Turnus – 29.07.2019-2.08.2019, godz. 9.00-15.00
III Turnus – 5.08.2019-9.08.2019, godz. 9.00-15.00

Koordynacja i prowadzenie: Alicja Kawka, Agata Komorowska, Magdalena Piotrowska, Małgorzata Wołoszyn.

Ramowy program każdego dnia:

  • 9.00-9.15 – zbiórka
  • 9.15-10.15 – warsztaty integracyjne 
  • 10.15-10.30 – przerwa
  • 10.30-11.45 – warsztaty
  • 11.45-12.00 – przerwa
  • 12.00-13.15 – warsztaty 
  • 13.15-13.30 – przerwa
  • 13.30-14.45 – warsztaty 
  • 14.45-15.00 – odbiór Dzieci

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Akcja skierowana jest do Uczennic i Uczniów klas I-VI (6–12 l.).
2. Koszt udziału (od Dziecka) – 80 zł (za jeden turnus).
3. W przypadku opłaty za „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Rodzina +3.
4. W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsztatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym zakresie).
5. Działania prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, w budynku DDK „Czuby Południowe”, przy ul. Wyżynnej 16.
6. Zapisy WYŁĄCZNIE pod adresem mailowym – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl
7. Zapisy będą przyjmowane od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r.
8. Zapisy prowadzone są na podstawie zgłoszeń MAILOWYCH. Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko Dziecka,

– wiek Dziecka,

– PESEL Dziecka,

– imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr turnusu, którego dotyczy zgłoszenie.

9. Zgłoszenia niekompletne nie będą honorowane. Zgłoszenia Dziecka mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.
10. W tytule maila należy wpisać „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019”.
11. Honorowane będą zgłoszenia wysłane od 10 czerwca od godziny 8.00 do 14 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.
12. Dziecko można zgłosić na jeden z trzech proponowanych turnusów.
13. Odpowiedzi na przysłane Zgłoszenia dokonamy w ciągu trzech dni roboczych.
14. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w ciągu trzech dni roboczych należy uiścić opłatę. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy DDK „Węglin” 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu prosimy wpisać: „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019 oraz imię i nazwisko dziecka i numer turnusu”.
15. W przypadku rezygnacji uiszczona opłata nie będzie zwracana.
16. O ostatecznym przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty.
17. Prosimy nie uiszczać opłaty bez otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
18. Ilość miejsc na poszczególne turnusy jest ograniczona.
19. Zgłoszenie udziału Dziecka w turnusach akcji „Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2019” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna do wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” (nagranie video, zdjęcia).
20. DDK „Czuby Południowe” zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji.
21. Szczegółowe informacje i pytania – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl