W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku
Białe napisy na fioletowym tle: Lubelska Karta Miejska - Lubika komunikacja jutra

 

Przy składaniu wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej Ty albo upoważniona przez Ciebie osoba musi okazać do wglądu:

Dokument ze zdjęciem

oraz
 

Pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla Gminy Lublin urzędzie skarbowym albo Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Gminy Lublin urzędzie skarbowym – jeżeli rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Lublin i w zeznaniu podatkowym deklarujesz jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin

albo

Aktualną decyzję Prezydenta Miasta Lublin ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego – jeżeli rozliczasz podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i w informacji w sprawie podatku rolnego deklarujesz jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin

albo

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej – jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Lublin i korzystasz ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

oraz

Dokumenty poświadczające realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokumenty poświadczające status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) – jeżeli wnioskujesz o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej dla dzieci

oraz

Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej - jeżeli wnioskujesz o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Gminę Lublin

Jeżeli upoważnisz kogoś do złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej, pamiętaj do wniosku dołączyć upoważnienie.

WAŻNE!
Pamiętaj, że Ty albo upoważniona przez Ciebie osoba (posiadająca niezbędne upoważnienie na piśmie), przy składaniu wniosku o nadanie LKM, musicie wskazać nośniki wszystkich osób, dla których wnioskujesz o nadanie LKM.