W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs Lubelskiego Funduszu Filmowego 2012

Konkurs Lubelskiego Funduszu Filmowego 2012
01.02.201212:40

Prezydent Miasta Lublin, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza dnia 29 czerwca 2012 roku konkurs, którego przedmiotem jest przygotowanie materiału programowego polegającego na produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji, w internecie a ponadto wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem, który może się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej związane z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu.

Na wyżej wymienione Produkcje Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.

Zakończenie całości Produkcji musi nastąpić do dnia 30.11.2013 r.

Wymagania wobec składających wnioski konkursowe:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji filmowej,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,

4. Złożą „wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku,
5. Posiadają formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty ją potwierdzające.

Formularz wniosku konkursowego oraz Regulamin Konkursu jest dostępny w Sekretariacie Wydziału Kultury Lublin ul. Złota 2 , II piętro w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4663700, 81 4661946 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu.

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym (w tym w zakresie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów) jest Pan Grzegorz Linkowski tel. 81 466 1946 , kom.723 440 032 email. glinkowski@lublin.eu.

Wypełniony formularz wniosku konkursowego wraz z załącznikami należy składać w czterech egzemplarzach, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ul. Złota 2,

II piętro, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4663700, 81 4661946 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2012 r. (decyduje data poświadczenia przyjęcia wniosku w Sekretariacie Wydziału Kultury Lublin).