W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Konkurs Lubelskiego Funduszu Filmowego 2014

24.02.201412:24

Ogłoszenie o Konkursie

Prezydent Miasta Lublin, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza dnia 24.02.2014 roku konkurs, którego przedmiotem jest przygotowanie (produkcja) materiału programowego - filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji lub w internecie, związanego z Lublinem, który może się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej związanie z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu.

Na wyżej wymienione Produkcje Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.

Zakończenie całości Produkcji musi nastąpić do dnia 30.11.2015 r.

Wymagania wobec składających wnioski konkursowe:

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji filmowej,

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,

Złożą „wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku,

Posiadają formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty ją potwierdzające.

Formularz wniosku konkursowego oraz Regulamin Konkursu jest dostępny w Sekretariacie Kancelarii Prezydenta, Lublin, Plac Łokietka 1, II piętro pok.29 w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4661930, 81 4662522, 81 466 2516 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu, www.film.lublin.eu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym (w tym w zakresie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów) jest Pan Grzegorz Linkowski tel. 81 466 2522, 81 466 2516, kom.723 440 032 email. glinkowski@lublin.eu.

 

Wypełniony formularz wniosku konkursowego wraz z załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filmowy”, należy składać w czterech egzemplarzach (oryginał oraz trzy kopie), za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Kancelarii Prezydenta, Plac Łokietka 1, 20 – 109 Lublin II piętro pok.29, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4661930, 81 4662522, 81 466 2516 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2014 r. (decyduje data poświadczenia przyjęcia wniosku w Sekretariacie Kancelarii Prezydenta, II piętro Plac Łokietka 1 pok.29).

 

upload/file/regulamin_konkursFF_2014%20z%20dnia%2013_02_14%20r_.doc

upload/file/wniosek2014%2013_02_14%20r_.doc