W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Partner projektu: Gmina Lublin
Wartość całkowita: 999 555,96 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 945 155,96 PLN
Okres finansowania programu: 2007-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
Priorytet: 5. Dobre rządzenie
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji Samorządowej
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Termin realizacji: 1.11.2008 - 31.12.2009
Tematyka: administracja publiczna, nauka i edukacja

Beneficjentami projektu było 540 pracowników Urzędu Miasta Lublin.
Celem projektu było wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych kadr Urzędu Miasta Lublin.
Uczestnicy projektu skorzystali z następujących szkoleń:

 1. Szkolenia ogólne:
  • „Obsługa komputera – program OpenOffice” w tym programy: Write, Calc, Impress, Base – szkolenie e-learningowe,
  • „Podstawy zarządzania – skuteczna motywacja, zarządzanie czasem, zarządzanie personelem” dla 80 osób kadry kierowniczej (4gr. x 32 godz.)
  • „Zarządzanie projektami” (10gr. x 16 godz.)
  • „Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole” (10gr. x 16 godz.)
  • „Aplikacje urzędnicze” (10gr. x 40 godz.)
 2. Szkolenia specjalistyczne:
  • „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prawne” (8gr. x 40 godz.)
  • „Finanse publiczne” (8gr. x 24 godz.)
  • „Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego” (4gr. x 48 godz.)
  • „Projekty UE – zasady opracowywania, zarządzania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE” (6gr. x 40 godz.)
  • „Budowanie wizerunku instytucji publicznej – PR i komunikacja z mediami” (6gr. x 16 godz.)
  • „Prawo o dostępie do informacji publicznej” (10 gr. x 8 godz.)
  • „Ochrona danych osobowych” (10 gr. x 8 godz.)
  • „Kodeks Postępowania Administracyjnego – wydawanie decyzji i postanowień, rozpatrywanie skarg i wniosków” (10 gr. x 16 godz.)
  • „Ocena pracy pracowników samorządowych – psychologiczne uwarunkowania procesu oceny pracownika” dla kadry kierowniczej (8 gr. x 16 godz.)

Efekty realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta Lublin, poprzez wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom  ogólnym i specjalistycznym pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych mogli pogłębić swą wiedzę merytoryczną, poprawiając tym samym jakoś świadczonych przez siebie zadań. Wizytówką Urzędu są jego pracownicy. To, jak postrzegany jest przez mieszkańców Urząd, zależy od tego, jak wrażenie pozostawili w nim urzędnicy. Lepsza jakość usług, to lepszy wizerunek urzędu wśród Lublinian, a tym samym wzrost zadowolenia petentów ze świadczonych usług.
Akademia Profesjonalnego Urzędnika umożliwiła profesjonalizację kadry, a pośrednio profesjonalizację całego Miasta Lublin.

 

projekt Akademia profesjonalnego urzędnika - logo NSS Kapitał Ludzki, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Lublin, UE EFS