W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja dotycząca pobytu obywateli Białorusi

Informacja dotycząca pobytu obywateli Białorusi
28.09.202010:32

Obywatele Białorusi po odbyciu obowiązkowej kwarantanny mają prawo do ubiegania się:

  •  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku osób zamierzających kontynuować swój dalszy pobyt na terytorium RP

Zezwolenie daje możliwość podjęcia zatrudnienia albo samoistnie, albo wraz z posiadanym jednocześnie zezwoleniem na pracę, lub oświadczeniem o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy.
Szczegółowa informacja dotycząca zezwolenia na pobyt czasowy jest dostępna na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Zezwolenia na pobyt czasowy są udzielane w różnych celach, m.in. w celu wykonywania pracy (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), prowadzenia działalności gospodarczej, kształcenia się na studiach, odbywania nauki, prowadzenia badań naukowych lub w innych celach niż określone ustawą.

  •  o udzielenie wniosku ochrony międzynarodowej

Cudzoziemcy mają także możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej do Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej można znaleźć tutaj.