W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione

Od czasu powstania w Polsce nowoczesnego samorządu w wyniku przemian ustrojowych przełomu lat ‘80 i ‘90 tych, Miasto Lublin prowadzi aktywną współpracę międzynarodową na całym świecie. Współpraca ta opiera się w znacznej mierze o największą w Polsce sieć miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Dzisiaj Lublin ma 26 miast partnerskich oraz 18 zaprzyjaźnionych na 3 kontynentach, wśród których największą liczbę stanowią miasta europejskie, a znaczną ich część miasta Ukraińskie. Lublin jest również aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji i sieci współpracy.

Współpracując z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi i innymi partnerami międzynarodowymi, Lublin wspiera współpracę lokalnych społeczności: przedstawicieli samorządu i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół i klubów sportowych, stwarza warunki do współpracy nauki i biznesu. Każdego roku realizowane są dziesiątki międzynarodowych projektów i wspólnych inicjatyw, wizyt studyjnych, konferencji, wydarzeń kulturalnych, oświatowych, sportowych.

Pierwszym etapem czy impulsem do podjęcia współpracy pomiędzy samorządami są często oddolne inicjatywy lokalnych społeczności: może to być współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kontakty pomiędzy uczelniami, szkołami czy przedsięwzięcia biznesowe. W miarę rozwoju danej współpracy i w celu jej wzmocnienia i nadania formalnego wymiaru, pomiędzy władzami miast ustalane są szczegóły dotyczące podpisania listu intencyjnego o współpracy, który określa ogólne cele, ramy i obszary współpracy. Najbardziej „dojrzałą” formą zaangażowania samorządu we współpracę z innym zagranicznym samorządem jest umowa partnerska. Projekt umowy określający jej cele, obszary i narzędzia współpracy jest przedstawiany do ostatecznej decyzji Radzie Miasta, która podejmuje stosowną uchwałę.

Pierwsza umowa podpisana przez Lublin dotyczyła współpracy z Nancy w 1988 roku. Ostatnią umowa partnerską była umowa z Krzywym Rogiem w Ukrainie podpisana w lutym 2023 roku.