W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin i Kiszyniów partnerami w międzynarodowym projekcie

Lublin i Kiszyniów partnerami w międzynarodowym projekcie
15.12.202014:26

Projekt unijny z obszaru transportu publicznego połączył Lublin i Kiszyniów. Na realizację wspólnych działań miasta otrzymały dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości ponad 3 mln euro. Miasto Lublin występuje nie tylko w roli partnera, dzieląc się swoim doświadczeniem z zakresu polityki transportowej, ale także jako bezpośredni beneficjent wybranych działań.

Udział Miasta Lublin w projekcie jest wynikiem współpracy międzynarodowej naszych miast. Dwa lata temu gościliśmy trzyosobową delegację ze stolicy Mołdawii. Władze Kiszyniowa zapoznały się z dobrymi praktykami lubelskiego samorządu w zakresie transportu publicznego i wdrażania technologii informatycznych w administracji. Uczestniczenie w tym przedsięwzięciu to szansa na zdobycie nie tylko cennych doświadczeń w dużym międzynarodowym projekcie pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej, ale także okazja do promocji międzynarodowej miasta, a szczególnie lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. 


Podczas realizacji projektu Miasto Lublin występuje w roli partnera, którego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia merytorycznego miastu Kiszyniów poprzez przekazanie doświadczeń, w postaci szkoleń i konsultacji z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym. Kluczowe dla naszego miasta jest uwzględnienie w projekcie działań, których bezpośrednim beneficjentem jest Lublin, tj.: udział w wizytach studyjnych w miastach europejskich, które wdrażają nowoczesną politykę transportową, udział w międzynarodowych targach komunikacyjnych w Kielcach i Brukseli w celu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w transporcie zbiorowym oraz przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji miejskiej bez angażowania miejskich środków budżetowych. W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie w 2021 roku oraz panelu tematycznego poświęconego transportowi publicznemu podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej w 2022 roku.

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, w tym poprawa dialogu politycznego między urzędami centralnymi a władzą lokalną, wzmocnienie kompetencji samorządu w zarządzaniu podległymi jednostkami zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości transportu publicznego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych oraz wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego w Kiszyniowie.

Projekt jest realizowany w ramach programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020). Całkowita wartość projektu to 3,5 mln euro, a dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Lublin nie ponosi żadnych kosztów, gdyż wkład własny zapewnia Lider projektu - miasto Kiszyniów. Jednocześnie projekt zakłada środki na realizację zadań przez Miasto Lublin w wysokości około 400 tys. euro. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024.