W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

Lublin na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
11.01.202412:45

W dniach 5-6 grudnia 2023 roku Marta Smal-Chudzik, Dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska oraz Monika Kłos, Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Funduszy Europejskich uczestniczyły w spotkaniu partnerów projektu Circular Weeep w Rimini, Włochy (WEEEP = Odpady ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych).

Podczas spotkania partnerów projektu, omówiono wskaźniki produktu i rezultatu, działania projektowe, harmonogram, obowiązki informacyjno-promocyjne oraz zasady rozliczania projektu. Delegacja Lublina przygotowała prezentację dotyczącą sytuacji rynku zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych w Lublinie.

Głównym celem projektu Circular WEEEP jest projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej. Rezultatami projektu będą opracowania lokalne i regionalne oraz wspólne strategie i rekomendacje, wdrożenie opracowanych rozwiązań projektowych przez partnerów konsorcjum lub inne instytucje spoza partnerstwa.

W projektcie Circular WEEEP – „Design and test of policies for reducing, repairing, recovering and reusing waste from electrical, electronic equipment and plastic in Central Europe” (Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania,
naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej) uczestniczy 12 partnerów z Czech, Słowacji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Austrii oraz 3 podmioty z Polski. Skład konsorcjum zapewnia szerokie możliwości dzielenia się doświadczeniami oraz „dobrymi praktykami”, a także testowanie wypracowanych rozwiązań na różnych obszarach, a co za tym idzie w bardzo zróżnicowanych warunkach.