W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Spotkanie Euroregionu Bug
29.09.202012:00

W dniu 28 września 2020 roku w Chełmie odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Miasto Lublin reprezentował Pan Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej.
Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Figura-Wrona zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku, pani Barbara Hajczuk, główna księgowa omówiła sprawozdanie finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Marta Siek przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku,
  • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
  • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na 2020 rok.

18 listopada 1999 roku podjęto inicjatywę o utworzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Założycielami Stowarzyszenia byli: Województwo Lubelskie, które reprezentował Arkadiusz Bratkowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, które reprezentował Adam Rychliczek, Starosta Chełmski oraz Gmina Włodawa reprezentowana przez Kazimierza Nielepiuka, Wójta Gminy Włodawa. 3 kwietnia 2000 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał postanowienie o rejestracji SSERB.
Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy na rzece Bug.