W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Udział lubelskiej delegacji w projekcie Smart Europe Experience w Helsinkach

Udział lubelskiej delegacji w projekcie Smart Europe Experience w Helsinkach
04.11.201915:02

W dniach 21-25 października przedstawiciele lubelskiego samorządu uczestniczyli w projekcie „Smart Europe Experience” w Helsinkach (Finlandia). Lublin reprezentowany był przez Pawła Cienkiera, Ewelinę Frelas-Tyczyńską, Michała Furmanka z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz przez Agnieszkę Malinowską z Biura Partycypacji Społecznej.

Helsinki są wyróżniającym się w Europie i na świecie miastem, które opracowuje i wdraża rozwiązania z zakresu inteligentnego miasta (smart city).  W trakcie wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z przykładami nowoczesnych polityk i innowacyjnych systemów zarządzania miastem. Spotkania z przedstawicielami władz miasta i jednostek administracyjnych, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi dostarczyły wielu inspiracji i pomysłów do wygenerowania nowej jakości w kreowaniu i zarządzaniu strukturą miejską. Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city oraz podniesienie kompetencji w zakresie sposobów zarządzania miastem przy współudziale mieszkańców oraz wymiana doświadczeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.