W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
22.11.201910:19

Na sesji w dniu 19 listopada 2019 r. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2018/2019 oraz zaopiniowała kilkadziesiąt projektów uchwał dotyczących  m. in. przekształcenia lubelskich szkół ponadpodstawowych, zmian w budżecie miasta, strefy płatnego parkowania oraz rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego oraz podjęła szereg uchwał inicjując własne projektu oraz obejmując patronatem wydarzenia i działania lubelskiej młodzieży.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Pytania do Prezydenta Miasta Lublin.
3. Wyrażenie opinii na temat projektu grupy radnych w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lublin na rzecz rewitalizacji terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego (druk nr 547-1) oraz  projektu apelu grupy radnych w sprawie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego (druk nr 548-1) wraz z autopoprawką (druk nr 548-2) - opinia pozytywna
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2018/2019.
5. Wyrażenie opinii na temat projektów uchwał Rady Miasta Lublin:
5.1. przedstawionych na drukach od nr 457-1 do 510-1 dotyczących przekształcenia szkół oraz zakończenia działalności niektórych szkół w Lublinie - opinia pozytywna.
5.2. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 531-1) - opinia pozytywna;
5.3. wyrażenia zgody na złożenie projektu partnerskiego z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa w ramach „A European VET Development Initiative 2018-28” finansowanej przez fundacje Velux (Villum Fonden i Velux Fonden) oraz w przypadku otrzymania grantu na realizację projektu w partnerstwie (druk nr 541-1) - opinia pozytywna;
5.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 519-1) - opinia pozytywna;
5.5. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 511-1) - opinia pozytywna;
5.6. zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (druk nr 517-1) - opinia pozytywna;
6. Zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.  zorganizowania Międzyszkolnego Konkursu Teatralnego;
7.2. objęcia honorowym patronatem V Wojewódzkiego Konkursu im. Zofii Nałkowskiej;
7.3. opracowania uchwalenia ogólnolubelskich rekomendacji młodych odnośnie do transportu publicznego;
7.4. szeregu działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska w mieście
7.5. organizacji wydarzenia charytatywnego, którego głównym punktem będzie mecz pomiędzy Radą Miasta Lublin i Młodzieżową Radą Miasta Lublin;
7.6. organizacji zbiórek w szkołach;
7.7. objęcia patronatem projektu Młodzi dla Młodych.
8. Wyrażenia opinii na temat projektu Zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia - opinia pozytywna.
9. Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami.
10. Sprawozdanie z wyjazdu służbowego Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin do Poznania.
11. Plany pracy komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.