W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

O Nas

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin to grupa młodzieży reprezentująca mieszkańców miasta będących uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Młodzieżowa Rada Miasta XVIII kadencji (2023 - 2024) składa się z 37 przedstawicieli i ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Rada jest przedstawicielstwem młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina.

Poza reprezentowaniem interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieraniem rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście, celami działania Młodzieżowej Rady są:

  1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
  3. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Lublin;
  4. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Lublin;
  5. organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  6. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;
  7. działanie na rzecz obrony praw i godności ucznia;
  8. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

O tym kto może zostać wybrany do Rady, kto może głosować na wybraną osobę kandydującą oraz wiele innych szczegółów można dowiedzieć się z ordynacji wyborczej zapisanej w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Dokument ten określa również wiele innych aspektów funkcjonowania Rady, w tym między innymi strukturę, cele, zakres działania Młodzieżowej Rady, czy prawa i obowiązki radnych.

Rolą Młodzieżowej Rady Miasta Lublin jest wzmacnianie obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych. Młodzieżowi Radni podejmują różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspierają samorządy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację wydarzeń, szkoleń, konferencji czy projektów.

Wsparcie samorządów uczniowskich oraz inicjatyw młodzieżowych odbywa się często także poprzez objecie honorowym patronatem akcji lub wydarzenia organizowanego przez szkołę, czy grupę uczniów z różnych szkół.

Radni aktywnie działają w krajowych i międzynarodowych organizacjach młodzieżowych, takich jak Europejski Parlament Młodzieży, Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Aktywnie udzielają się w inicjatywach krajowych i międzynarodowych innych młodzieżowych rad, biorąc udział w organizowanych kongresach i konferencjach.

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z każdą kadencją jest coraz bardziej znacząca, nastawiona na wspieranie młodzieży w jej rozwoju oraz władz miasta w komunikacji z młodymi mieszkańcami.

W mediach społecznościowych, jest więcej o tym co robimy:

Młodzieżowa Rada działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą nr 999/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu. Pobierz Statut.

Na BIP znajdują się też uchwały oraz stanowiska podejmowane przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin.