W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

Została powołana uchwałą nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu i jest przedstawicielstwem młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina. Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin została powołana w 2006 roku w celu wzmacniania obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych. Struktura, cele i środki działania, ordynacja wyborcza młodzieżowej rady zostały skonstruowane tak, aby wspierać rozwój młodzieży pod kątem aktywności na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania mechanizmów demokracji. Wybory do młodzieżowej rady opierają się na tych samych zasadach, na jakich oparte są wybory do parlamentu, czy samorządu. Są tajne, bezpośrednie, równe i powszechne – każdy uczeń szkoły stanowiącej okręg wyborczy może zostać wybrany na radnego i każdy uczeń może oddać swój głos na wybranego kandydata.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin podejmuje różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspiera samorządy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji i projektów. W projekcie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” radni przy współpracy członków samorządów uczniowskich wypracowali kilkanaście rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie aktywności młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego.

Wsparcie samorządów uczniowskich oraz inicjatyw młodzieżowych odbywa się często także poprzez objecie honorowym patronatem akcji lub wydarzenia organizowanego przez szkołę, czy grupę uczniów z różnych szkół.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin była inicjatorem utworzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Lublina. Postulat utworzenia takiego budżetu był też jedną z rekomendacji projektu „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży”.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych organizacjach młodzieżowych, takich jak Europejski Parlament Młodzieży, Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Aktywnie udziela się w inicjatywach krajowych i międzynarodowych innych młodzieżowych rad, biorąc udział w organizowanych kongresach i konferencjach.

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z każda kadencją jest coraz bardziej znacząca, nastawiona na wspieranie młodzieży w jej rozwoju oraz władz miasta w komunikacji z młodymi mieszkańcami.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dostępny jest na stronie: https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin/prawo/statut/