W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktywny Samorząd 2020
02.03.202013:34

Rusza nabór wniosków na „Aktywny samorząd” w 2020 roku. Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl).

Przypominamy, że w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane. W przypadku Modułu I jest to dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej, natomiast w przypadku Modułu II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 piętro I pokój 112 od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II na semestr letni będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 piętro I pokój 112 od dnia 1 marca do 31 marca 2020 roku.

Treść pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Dodatkowe załączniki wymagane do wniosku w ramach Modułu II:

  • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
  • wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru), a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załącznikach do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
  • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
  • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).

W ramach Modułu I programu prowadzona jest punktowa ocena wniosku. Karta oceny merytorycznej wniosku oraz formularze wniosków dostępne są do zapoznania się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.