W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

UWAGA

 

Informacja o wydłużeniu terminu ważności orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych:


Jeśli ważność orzeczenia wydanego na czas określony, upływa licząc od dnia 8 marca 2020 roku,

to orzeczenie, legitymacja oraz karta parkingowa zachowują ważność do 60 dni

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii -

- nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

 1. do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), KRUS, komisje lekarskie podległe: MON lub MSWiA.
 2. do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzecznictwem do celów pozarentowych (wynikających z Ustawy oraz stanowiących podstawę do przyznania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów) dla osób mieszkających w Lublinie na stałe zajmuje się:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
od 01.04.2011 roku ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

 • tel: 81-466-34-60, fax: 81-466-34-61
 • tel: 81-466-34-69 orzecznictwo osób poniżej 16 roku życia
 • tel: 81-466-34-65 orzecznictwo osób powyżej 16 roku życia
 • tel: 81-466-34-73 karty parkingowe
 • tel: 81-466-34-66 legitymacje
 • tel: 81-466-34-64 odwołania

email:

Przewodniczący Zespołu - Janusz Iwanicki
Sekretarz Zespołu - Katarzyna Jakimińska

Zespół przyjmuje osoby zainteresowane:

 • w poniedziałek od 9.00 do 17.00
 • wtorek - piątek od 7.30 do 15.30


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie został powołany zarządzeniem nr 191/2002 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 1 lipca 2002 r.

Zespół działa w oparciu o przepisy:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest właściwy miejscowo do rozpatrywania spraw osób przebywających na stałe na terenie miasta Lublina.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Zespół rozpatrzy również sprawy osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.


Miejsce stałego pobytu
ustala się w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722) i zgodnie z zawartym w ustawie obowiązkiem meldunkowym jest nim miejsce stałego zameldowania. W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy na terenie miasta Lublina.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest organem I instancji wydającym (w ramach orzecznictwa pozarentowego):

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych.