W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Blisko 13 mln zł na wsparcie mieszkańców ze szczególnymi potrzebami

Blisko 13 mln zł na wsparcie mieszkańców ze szczególnymi potrzebami
10.05.202110:05

W tym roku Miasto Lublin przeznaczy blisko 13 mln zł na wsparcie mieszkańców Lublina z niepełnosprawnościami. Środki pozyskane z PFRON trafią do mieszkańców w formie indywidualnej pomocy oraz zostaną przeznaczone na realizację programu Aktywny Samorząd. Wykorzystane będą także do wsparcia organizacji pozarządowych, jak również projektów aktywizacji zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

– Jednym z głównych celów strategicznych Miasta Lublin jest zapewnienie mieszkańcom z niepełnosprawnościami dostępności do różnych sfer funkcjonowania w lokalnej społeczności zarówno w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, jak i kulturalnym. Dzięki środkom pozyskanym z PFRON mamy możliwość szerszego realizowania działań na rzecz mieszkańców ze szczególnymi potrzebami – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wnioski o dofinansowania działań na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością przyjmowane są w trybie ciągłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Miasto Lublin w marcu bieżącego roku rozpoczęło realizację kolejnej edycji programu Aktywny Samorząd, finansowanego ze środków PFRON. Jest to program mający na celu zmniejszenie, bądź też wyeliminowanie barier ograniczających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim w wymiarze zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W ramach programu można m.in. uzyskać pomoc finansową na kurs prawa jazdy kat. B, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup komputera i specjalistycznego oprogramowania, czy też zapewnienie opieki nad dzieckiem na czas pracy zawodowej.

Wnioski o dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (dotyczących Modułu I, czyli likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) przyjmowane są przez MOPR do 31 sierpnia.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne najwłaściwszą formą złożenia dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie jest dostarczenie ich:

  • do pojemników na korespondencję zlokalizowanych przy ul. Diamentowej 2,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20- 447 Lublin.

Wnioski dotyczące dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w ramach programu Aktywny Samorząd można składać również elektronicznie poprzez platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu. Z pracownikami MOPR można się kontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 81 466 53 96, 81 466 53 97 w godzinach: 7.00-13.00 i 13.30-19.30.