W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

COVID - 19 - Najistotniejsze informacje dla osób z niepełnosprawnościami

COVID - 19 - Najistotniejsze informacje dla osób z niepełnosprawnościami
21.10.202014:19

Czy osoby niepełnosprawne mogą być w czerwonej strefie zwolnione z zakrywania ust i nosa?

Od 10 października zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos muszą zostać zasłonięte w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej - na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.  Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, w samochodzie osobowym, w przypadku podróżowania z osobą, z którą się nie zamieszkuje na co dzień, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni, w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Czy w czerwonej strefie są miejsca na świeżym powietrzu, gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z drugą falą koronawirusa obowiązek zasłania ust i nosa nie dotyczy przebywania: w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Czy uprawiając sport także jestem zobowiązany do zakładania maseczki?

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie. Wyjątkiem jest uprawianie sportu na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Czy placówki tj. warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy nadal pracują?

Placówki typu dziennego tj. dzienne domy pomocy, ośrodki wsparcia, inne placówki wsparcia dziennego przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia, kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej pozostają zamknięte w terminie 19.10. - 30.10.2020 roku.

Dotychczas nie składałam wniosku o refundację zakupu niezbędnego mi sprzętu rehabilitacyjnego, ale chciałam jeszcze w  tym roku uzyskać zwrot ze środków PFRON, czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie pomimo czerwonej strefy jest możliwość złożenia wniosku na przedmioty medyczne?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie ciągłym świadczy pomoc osobom potrzebującym. Jedynie godziny pracy MOPR, w związku z sytuacją epidemiczną uległy zmianie. Od dnia 15 października 2020 r. Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.00 do 20.00 do odwołania. Dodatkowo od godziny 13.00 do godziny 14.00 będzie następowała przerwa w działalności Ośrodka, podczas której dokonywana będzie dezynfekcja stanowisk pracy.

Jednocześnie przypominamy, iż wizyta w urzędzie jest związana z zachowaniem wszelkich obostrzeń na czas epidemii w Polsce w czerwonej strefie. Osoba odwiedzająca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy też każdy inny urząd jest zobowiązana zakrywać usta i nos. Po wejściu do urzędu zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji dłoni lub posiadania na nich rękawiczek. Interesanci proszeni są także o zachowanie dystansu niwelującego zagrożenie zakażenia wirusem.   

Przypominamy, że w stanie epidemii najbezpieczniejszą drogą załatwienia spraw pozostaje forma elektroniczna, telefoniczna lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – również w przypadku leczenia uzdrowiskowego czy leczenia sanatoryjnego dzieci.

Czy w związku z czerwoną strefą w Lublinie można korzystać z zakupów w szczególny sposób?

Specjalne warunki do zakupów zostały wprowadzone dla Seniorów,  którzy tak jak w przypadku pierwszej fali koronawirusa wiosną, mają wyodrębnione tzw. „Godziny dla Seniora” od godz. 10.00 do  godz. 12.00, kiedy tylko osoby po 60 rożu życiu mogą robić zakupy i przebywać w sklepie, aptece czy na poczcie.

Nie chciałabym z powodu wieku i schorzeń narażać się na kontakt z innymi osobami np. w sklepie. Gdzie mogę uzyskać pomoc w niezbędnych, codziennych zakupach?

Osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod numerem telefonu: 882 431 094.