W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Gala Aktywni z Lublina - podsumowanie

26.09.201814:29

Na corocznym spotkaniu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zostały uhonorowane zasłużone osoby niepełnosprawne oraz osoby i instytucje działające w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego osób z  niepełnosprawnościami. Podczas Gali Pani Prezydent Monika Lipińska wręczyła medale i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych, za realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina oraz za zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Wśród wyróżnionych są zarówno laureaci konkursu promującego aktywność osób niepełnosprawnych, którego Kapitułą jest Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, jak i osoby i instytucje wyróznione przez Prezydenta

Podczas uroczystości zostało wręczonych:

 • 11 Medali Prezydenta Miasta Lublin
 • 3 Medale 700-lecia Miasta Lublina
 • 2 okolicznościowe grawertony

Medale otrzymali:

 • w Kategorii III za zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:
 1. Wędkarsko-Rekreacyjny Klub EKO

Klub Eko działa od 1996 roku z inicjatywy Pana Andrzeja Wierzbickiego. Zrzesza głównie dzieci i młodzież niesłyszącą oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Za cel stawia sobie wychowanie młodego człowieka w tradycyjnych wartościach, poprzez szacunek do tradycji, turystykę, rekreację, edukację ekologiczną a także prowadzenie działalności kulturalno-społecznej.

 1. Oddział Lubelski Państwowyego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Oddział Lubelski PFRON promuje także sylwetki osób niepełnosprawnych działających aktywnie w życiu społecznym i zawodowym, wydarzenia i imprezy, działalność organizacji pozarządowych, pokazując je w cyklicznej audycji telewizyjnej pt.:”Włączeni i aktywni”. PFRON realizuje wiele Projektów i Programów służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Okolicznościowym grawertonem uhonorowana została Pani Sylwia Góźdź- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i C w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A za wprowadzanie innowacyjnych form terapii i aktywizacji osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w realizację wielu inicjatyw na rzecz środowiska.

 • W Kategorii II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:
 1. Pan Sylwester Zams zgłoszony przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina”

Wolontariusz w Domu Pomocy „Społecznej Kalina”. Członek Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich”. Swoją pomoc niesie podczas wyjazdów i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie. Pan Sylwester angażuje się w zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci, pomaga także organizować spotkania dla osób ubogich i bezdomnych. Ponadto uczestniczy w spotkaniach międzynarodowej grupy wolontariuszy promującej kulturę różnych państw a także pomaga osobom z niepełnosprawnościami w ramach Telefonu Zaufania.

 1. Pani Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Pani Dyrektor od wielu lat wraz zespołem nauczycieli oraz wychowawców aktywizuje i integruje niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich rodziny. Angażuje się w różnorodne działania mające na celu uświadamianie społeczeństwu potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych

 1. Pani Dorota Fornalska

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko w Lublinie”. W swojej pracy za cel stawia sobie indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Organizuje liczne wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Na wyróżnienie zasługuje kształcenie przez Panią Dorotę uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Dodatkowo szkoli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w terapii rodzin z niepełnosprawnościami oraz współpracuje z ich rodzinami. Jest autorem i koordynatorem licznych projektów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych a także pomysłodawcą i organizatorem terapii na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

 1. Danuta Wach - Dyrektor SOSW Nr 2

Pani Dyrektor od prawie 20 lat wdraża nowatorskie rozwiązania sprzyjające rozwojowi i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Promuje uzdolnienia i umiejętności uczniów ą poprzez organizację konkursów, udział w przeglądach twórczości artystycznej, zawodach sportowych oraz stwarzanie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym.

 1. Halina Walczykiewicz

Osoba niepełnosprawna, społecznik, wieloletni działacz Polskiego Związku Niewidomych, aktualnie Przewodnicząca Okręgu Lubelskiego PZN w Lublinie, drugą kadencję jest aktywnym członkiem Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

 1. Pan Janusz Padziński

Opiekun artystów, plastyk, instruktor w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Zajmuje się z sercem twórczością osób niepełnosprawnych. Prowadził warsztaty dla instruktorów i studentów na kilku uczelniach w Polsce oraz Anglii. Organizował wraz z rożnymi artystami zajęcia, warsztaty, plenery, akcji plastyczne oraz koncerty o charakterze integracyjnym. Pracował z twórcami chorującymi psychicznie, z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

 • W Kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp. medale otrzymali:
 1. Pan Janusz Dwornicki

Założyciel Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona. Aktywny i zaangażowany społecznik środowiska osób chorujących na Parkinsona, organizator spotkań okazjonalnych i integracyjnych a także corocznych obchodów Dnia Choroby Parkinsona – uroczystości połączonej z merytoryczną dyskusją na temat poprawy jakości życia osób dotkniętych tą chorobą oraz cennymi wskazówkami dla chorujących.

 1. Pani Dorota Dutkiewicz

Społecznik, wolontariusz, współzałożycielka Stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”. Pani Dorota całe swoje życie poświęciła problemom dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Była nauczycielem nauczania indywidualnego w szkole dla dzieci głębiej upośledzonych a także pracowała z dziećmi niedowidzącymi. Powołała do życia Ośrodek Terapeutyczny działający do dziś, którym jest specjalistyczna placówka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Marian Ostojewski

Po utracie wzroku w dzieciństwie trafił do Lasek. Wieloletni działacz Polskiego Związku Niewidomych, w którym pełnił funkcję prezesa. Zawodowo pracował w Spółdzielni Niewidomych w Lublinie. Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Miasta Lublina”, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Związku Żołnierzy, ociemniałych inwalidów wojennych. Nadal pozostaje Członkiem Honorowym Polskiego Związku Niewidomych.

Pan Prezydent Krzysztof Żuk dodatkowo wyróżnił medalem 700-lecia Miasta Lublin:

 1. Pana Marka Piaseckiego - współzałożyciela fundatora Fundacji Fuga Mundi – od 1996 r. jest jej prezesem. Fundacja koncentruje się na wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością w uzyskaniu niezależności życiowej i wysokiej jakości życia, głównie poprzez działania zmierzające do podjęcia zatrudnienia. Od 2001 r. Fundacja prowadzi ośrodek szkoleniowy, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością podnoszą kwalifikacje. Od 2004 r. prowadzi agencję zatrudnienia, w której świadczone są usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W 2011 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 2. Prof Bogusława Marka - Pan Profesor w latach 90-tych stworzył autorski program „Angielski dla niewidomych”, za który Królowa Elżbieta II przyznała mu w 2002 roku Order Imperium Brytyjskiego. Jako wolontariusz uczył języka angielskiego dzieci niewidome w Laskach, skończył studia specjalistyczne w Wielkiej Brytanii, założył i przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Tyflodydaktyki Języka Angielskiego. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu Pana Profesora powstało w Lublinie Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych działające przy Instytucie Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To jeden z nielicznych w Polsce ośrodków specjalizujących się w adaptacji materiałów dydaktycznych dostosowanych potrzeb niewidomych i słabowidzących dzieci i studentów.
 3. Korzystając z okazji wręczony został także wcześniej przyznany  medal 700-lecia Miasta Lublina Prof. dr hab. Januszowi Marianowi Kirenko - jest uznanym ekspertem i autorytetem w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością oraz wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pedeutologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań analitycznych i empirycznych, w tym 18 monografii. Jest członkiem różnych gremiów i towarzystw naukowych oraz społecznych. Profesor Kirenko to także znakomity artysta. Maluje obrazy – różnymi technikami i w różnych konwencjach, które były  prezentowane na licznych wystawach. Edukuje, przełamuje bariery wśród wykładowców, studentów, całej społeczności.

Okolicznościowy grawerton otrzymała także Pani Agnieszka Zańko – Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin za szczególne zaangażowanie na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

W uroczystości udział wzięli: osoby wyróżnione i uhonorowane medalami w latach ubiegłych, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym organizacji pozarządowych, rodziny osób z niepełnosprawnością, opiekunowie, pracodawcy.

Uroczystość uświetnił występ duetu Błędowski&Bogutyn z utworami zespołu The Beatles.