W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny realizuje projekt „Lubelski Park Nowych Możliwości”

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny realizuje projekt „Lubelski Park Nowych Możliwości”
14.12.202312:13

Projekt „Lubelski Park Nowych Możliwości” realizowany jest w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja, współfinansowany ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwinięcie umiejętności prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadań lub funkcji tj. umiejętności cyfrowych, umiejętności społecznych, eko-umiejętności, umiejętności matematyczno-logicznych, umiejętności aktywnej integracji, dla 50 Uczestników projektu z terenu województwa lubelskiego, z powiatów: łęczyńskiego, lubelskiego i miasta Lublin.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób dorosłych, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w powiatach: lubelskim, łęczyńskim lub mieście Lublin, posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia lub uzupełnienia umiejętności
i kompetencji. W szczególności zapraszamy:

  •     kobiety;
  •     osoby starsze (powyżej 60 roku życia);
  •     osoby o niskich kwalifikacjach;
  •     osoby z niepełnosprawnościami;
  •     osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie

Formy wsparcia:

Działaniami oferowanymi Uczestnikom/Uczestniczkom projektu będą:

  •     diagnoza umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestnika,
  •     szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych, matematyczno-logicznych, społecznych, aktywnej integracji oraz eko-umiejętności, których ukończenie zostanie potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia,
  •     nauka języka polskiego dla osób pochodzenia ukraińskiego,
  •     wsparcie mentora na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb Uczestnika

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie głównej Projektu.

Termin realizacji: 02.11.2023 – 31.08.2024

Całkowita wartość projektu wynosi 270 478,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 256 378,75 zł.