W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin wspiera działania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami

Miasto Lublin wspiera działania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami
17.05.202111:54

Po raz kolejny Miasto Lublin przekaże lubelskim organizacjom pozarządowym środki finansowe na wspieranie aktywności i rehabilitację mieszkających w Lublinie osób z niepełnosprawnościami. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych Miasto przeznaczyło kwotę 180 000 zł. W wyniku otwartego konkursu w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025” wsparcie otrzyma 9 organizacji na realizację 13 projektów.

Jak co roku wspieramy działalność lubelskich organizacji, z którymi aktywnie współpracujemy na rzecz zapewnienia dostępności różnych sfer życia osobom z niepełnosprawnościami. Poprawa jakości życia naszych mieszkańców i wspieranie ich aktywności to nasze wspólne priorytety, które realizujemy pomimo trwającego nadal stanu epidemii. Nowym działaniem jakie proponujemy w tym roku jest organizacja zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym. Na zadanie to przeznaczyliśmy w tym roku 20 000 zł. Realizatorem tego zadnia będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie – mówi Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Kolejnym działaniem będzie rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku, na realizację którego można było uzyskać 20 000 zł. W drodze konkursu zostały wyłonione trzy organizacje, które podejmą się realizacji zadania. Są to Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie.

Kwota 10 000 zł w 2021 roku została przeznaczona na działania na rzecz kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Środki zostały rozdysponowane pomiędzy dwie organizacje: Fundację TPSW i Stowarzyszenie Otwieracz.

Na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczona została kwota 30 000 zł. Realizacji opisanych zajęć podjęły się Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie.

Największa kwota została przeznaczona w 2021 roku na rehabilitację osób niepełnosprawnych i wynosi 100 000 zł. Środki zostaną przekazane do realizacji pięciu podmiotom: Lubelskiemu Związkowi Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO”.

Zaplanowane w dofinansowanych projektach formy wsparcia realizowane będą w okresie od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku.