W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin z tytułem Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca”

Miasto Lublin z tytułem Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca”
25.09.202015:34

Miasto Lublin zajęło I miejsce w trzeciej edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca”. Tegoroczna edycja konkursu koncentrowała się na dialogu społecznym dla godnej pracy.

„Przyjazne zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Lublin” to wdrożone przez nasze miasto rozwiązanie, które bardzo wysoko ocenili zarówno eksperci biorący udział w pracach komisji konkursowej, jak i inne samorządy, pozostali laureaci konkursu. Miasto Lublin zajęło I miejsce w kategorii: rozwiązania dotyczące tworzenia godnych warunków pracy oraz budowy kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych.

– Miasto Lublin doceniono za realizowany od kilku lat proces sukcesywnego zwiększania otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Takie działania prowadzimy zarówno w Urzędzie Miasta, jak i  w naszych jednostkach organizacyjnych. Miasto aktywnie włącza się w proces wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach, w tym także na rynku pracy. Służą temu inicjatywy związane m.in. z przyjazną polityką zatrudnienia, swobodnym rozwojem kwalifikacji i kompetencji. Naszym sukcesem jest wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, który wzrósł z 2,56% ogółu zatrudnionych w 2006 roku (24 osoby) do poziomu 8,1% (110 osób) w 2019 roku. W ten sposób Prezydent Miasta Lublin, jako pracodawca, daje dobry przykład innym, promując aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, która przynosi wymierne korzyści dla społeczności pracowników oraz całego zakładu pracy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Nagrodą w konkursie jest tytuł Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca” oraz wyjazd studyjny dwóch przedstawicieli samorządu do Norwegii, który planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Konkurs organizowany jest przez Związek Miast Polskich w ramach partnerskiego projektu czterech organizacji z Polski i Norwegii, reprezentujących pracowników i pracodawców samorządowych, zatytułowanego „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. Jego ogólnym celem jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym w Polsce, poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze, a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi.