W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” czeka na uczestników

Nowy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” czeka na uczestników
02.02.202112:58

Trwa nabór pierwszych uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” w Lublinie. Ten nowoczesny i specjalistyczny ośrodek oferujący zarówno usługi dzienne z rehabilitacją, jak i całodobowe (w tym opiekę wytchnieniową), kompleksowo wesprze osoby starsze, w szczególności z zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi oraz ich rodziny.

– Nowy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” to kolejne miejsce w dzielnicy Kalinowszczyzna, w którym osoby starsze, z niepełnosprawnościami otrzymają pomoc i wsparcie. Placówka została w pełni przystosowana do świadczenia wysokiej jakości usług i stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska lubelskich seniorów. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych mogliśmy stworzyć nowoczesne miejsce zapewniające profesjonalną i kompleksową rehabilitację osobom z zaburzeniami pamięci – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” jest nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin, powołaną przez Radę Miasta Lublin w lipcu 2020 roku. Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o powierzchni użytkowej ponad 2,6 tys. m2. Do dyspozycji uczestników będą pokoje mieszkalne wraz z łazienkami, pokoje do zajęć terapeutycznych i sale rehabilitacyjne oraz gabinety specjalistyczne, natomiast bezpieczeństwo zdrowotne zapewniać będzie gabinet medycznej pomocy doraźnej.

–  Naszym priorytetem jest wprowadzanie nowej jakości usług społecznych dedykowanych mieszkańcom, w tym w szczególności seniorom jak i ich opiekunom. Nowy ośrodek będzie dysponował 30 miejscami pobytu dziennego zapewniającymi nowoczesne usługi terapeutyczne, aktywizujące, opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną oraz 30 miejscami okresowego pobytu całodobowego, a w tym tak potrzebnymi miejscami opieki wytchnieniowej. Na rzecz podopiecznych Ośrodka pracować będą zespoły specjalistów składające się z psychologów, psychiatrów, pielęgniarek pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, instruktorów terapii zajęciowej oraz opiekunów. Tego rodzaju kompleksowe rozwiązanie umożliwi zarówno profesjonalną rehabilitację osób z zaburzeniami pamięci, jak i zapewni im specjalistyczne usługi całodobowe, m.in. na czas pobytu opiekuna w szpitalu lub sanatorium – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” będzie oferował 30 miejsc pobytu dziennego obejmującego m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych, wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Takie zajęcia będą świadczone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Usługi całodobowe będą realizowane 7 dni w tygodniu i będą obejmowały 24 miejsca okresowego pobytu do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy, oraz 6 miejsc opieki wytchnieniowej z maksymalnym pobytem do 14 dni.

–  Poza pobytem dziennym i całodobowym nasz nowy Ośrodek zapewni rehabilitację ruchową dla 265 osób, w tym dla uczestników i mieszkańców wszystkich placówek funkcjonujących w najbliższym otoczeniu tj.: Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina”, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, mieszkańców i uczestników Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”, Klubu Seniora oraz innych osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodaje Anna Bogusz, Kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina”.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina" utworzony został na bazie infrastruktury powstałej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł niemal 15,3 mln zł, z czego 8,8 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej, 1,1 mln zł środki z PFRON, zaś wkład własny Miasta Lublin prawie 5,4 mln zł. Dzięki realizacji przez Miasto Lublin projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, usługi w Ośrodku do końca roku będą świadczone nieodpłatnie.

Rekrutacja uczestników do Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina" jest prowadzona przez sam Ośrodek. Zgodnie z projektem rekrutacja ma charakter otwarty, prowadzona jest na terenie Lublina w trybie ciągłym od 15 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie: 100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa). Termin pierwszej rekrutacji trwa do 5 lutego. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina”, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Szczegóły dotyczące kryteriów formalnych i merytorycznych dostępne są na stronie ogłoszenia pod linkiem.