W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie nr 1/ON/23 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 maja 2023 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2023-2027

Ogłoszenie nr 1/ON/23 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 maja 2023 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2023-2027
29.05.202314:23

Informujemy o  możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2023 - 2027.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lublin mogą zgłosić po  1 (słownie: jednym) kandydacie na członka Rady.

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę oraz dane teleadresowe podmiotu zgłaszającego;
  • imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail kandydata;
  • uzasadnienie kandydatury;
  • pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydata.
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i ewentualne powołanie w skład Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku:

  • w siedzibie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, pokój 012 – niski parter w godzinach pracy wydziału;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem „Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin”; w przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Lublin.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3656 dnia 29 maja 2023 roku. https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/3656/

Pliki do pobrania