W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
06.07.202010:32

Miasto Lublin od 2013 roku realizuje usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, ale korzystając z możliwości uzyskania większej puli środków na ten cel, w tym roku wystąpiło o środki z celowego funduszu państwowego. Wniosek Miasta Lublin na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 otrzymał 100% finansowania usług ze środków Funduszu Solidarnościowego.

- Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które do swojej oferty pomocowej wprowadziło tego  rodzaju usługi. Miejski projekt "asystenta osoby niepełnosprawnej" był naszą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnościami. W związku z pozytywnym odzewem środowiska i niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony Lublinian jak i lokalnych organizacji działających w obszarze niwelowania różnego rodzaju barier już od 8 lat staramy się nasz projekt rozwijać i wzbogacać. W tym celu poszukujemy również dodatkowych źródeł finansowania, tak aby stale zwiększać wymiar i zakres usług asystenckich. Stąd nasze zainteresowanie realizowanym od ubiegłego roku Programem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – informuje Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Program ten, podobnie, jak już realizowane w Lublinie usługi ma za zadanie poprawić jakość funkcjonowania w życiu społecznym i wspierać osoby niepełnosprawne w codziennych czynnościach tj:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego stają się jeszcze bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych w Lublinie. A kadry zajmujące się tymi usługami są coraz bardziej wyspecjalizowane w ich świadczeniu.

Miasto Lublin powierzyło realizację usług asystenta osobistego ze środków Funduszu Solidarnościowego dwóm organizacjom pozarządowym:

Stowarzyszeniu Synergia

ul. Inżynierska 3, 20 - 484 Lublin

tel: 81 441 75 79, 696 299 477, 533 030 007, 502 038 053

oraz

Fundacji Szlachetne Zdrowie

ul. Biernackiego 1, 20 - 089 Lublin

tel. 533 330 370

 • Od 22 czerwca br. usługi mogą otrzymać dorośli mieszkańcy Lublina ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnymi).
 • Wymiar pomocy to maksymalnie 30 godzin miesięcznie.
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizuje usługi 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 22:00.
 • Warunkiem uczestnictwa w Programie Ministerstwa jest niekorzystanie w czasie usługi asystenta osobistego z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
 • usług świadczonych w ramach Programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
 • Przed otrzymaniem pomocy osoby niepełnosprawne będą zobowiązane złożyć kartę zgłoszenia do Programu u ww. realizatorów usług.


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.