W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt "Absolwent w drodze do kariery!"

Projekt "Absolwent w drodze do kariery!"
04.02.202009:20

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. "Absolwent w drodze do kariery!" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia co najmniej 65 spośród 260 beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2019 roku do 30.09.2023 roku realizowanym na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.

Adresatami projektu są:

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów prawa,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztatów rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowego oraz kursów podnoszących kompetencje zawodowe;
 • staży zawodowych.

Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie internetowej: https://www.fundacjaheros.org/news/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-pn-absolwent-w-drodze-do-kariery-wspolfinansowanym-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych/

oraz w Biurze Projektu:

telefonicznie pod nr tel. 570 122 110
elektronicznie : praca@fundacjaheros.org
lub osobiście przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2/22 w Lublinie (boczna ul. Tomasza Zana).

Pliki do pobrania