W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie”

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie”
04.02.202008:48

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przedsiębiorcze Lubelskie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

GRUPA DOCELOWA

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby w wieku powyżej 30 lat, bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo),  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety,  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby pracujące w trudnej sytuacji  na rynku pracy (w tym ubogie pracujące ) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji

DZIAŁANIA

W ramach projektu jest zapewnione:

  • wsparcie szkoleniowo- doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności (m.in. pomoc w sporządzaniu biznespanu i wniosku o dotację),
  • jednorazową dotację  na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
  • wsparcie finansowe  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalnośc w kwocie  do 2000 zł/miesiąc,
  • specjalistyczne, indywidualne wsparcie  doradcze po założeniu firmy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 roku do 31.10.2021 roku, a pierwsza tura rekrutacji  rozpocznie się od 27.01.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php .

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również bezpośrednio w biurze projektu.

KONTAKT:
Biuro Projektu:

ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

: m.krasucki@eds-fundacja.pl

Pliki do pobrania