W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do projektu "Absolwent w drodze do kariery!" w ramach programu „Absolwent” – tylko do końca maja!

Rekrutacja do projektu "Absolwent w drodze do kariery!" w ramach programu „Absolwent” – tylko do końca maja!
12.05.202313:39

Fundacja Heros cały czas prowadzi rekrutację do projektu "Absolwent w drodze do kariery!" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt obejmuje spotkania z doradcą zawodowym, który wyznaczy dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji: zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

 • Studenci realizujący ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadający dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego;
 • pozostające bez zatrudnienia;
 • niekorzystające z tych samych form wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów finansowanych ze środków PFRON. 

Co organizatorzy oferują w ramach projektu?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Poradnictwo prawne;
 • Warsztaty rozwoju zawodowego;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego podnoszącego kompetencje zawodowe;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym. 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Dokumenty rekrutacyjne (wraz z CV) – do wypełnienia w biurze Fundacji Heros;
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim / przedostatnim semestrze. 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem:

Fundacja Heros ul. Z. Krasińskiego 2/23 (boczna ul T. Zana), 02-709 Lublin
e- mail:
tel: 735 398 798
 
Udział w projekcie to szansa na podniesienie kompetencji oraz pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu pracy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Pliki do pobrania