W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszyły usługi asystenta osobistego dla mieszkańców

Ruszyły usługi asystenta osobistego dla mieszkańców
21.06.202108:44

Ruszyła dodatkowa możliwość skorzystania z usługi asystenta osobistego. Dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin środków z Funduszu Solidarnościowego z tej formy pomocy skorzysta więcej osób. Wsparcie jest bezpłatne i oferowane osobom z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Lublinie.

– Miasto Lublin pozyskało dodatkowe środki finansowe na zwiększenie dostępu do korzystania przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z usługi asystenta osobistego. Aktualnie Miasto finansuje tę usługę ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Ponad milion złotych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego pozwoli na świadczenie blisko 23 tysięcy godzin usług. Pomoc asystenta umożliwia naszym mieszkańcom większą aktywność i niezależność, poprzez wsparcie ich w codziennych sprawach. Nowością jest możliwość wskazania konkretnej osoby na swojego asystenta – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pozyskane przez Miasto Lublin środki, które pozwolą na objęcie usługą asystenta większej ilości osób, pochodzą z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Usługę będą realizowały dwie organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Synergia.

Wnioskodawca lub jego opiekun prawny może wskazać osobę, którą rekomenduje na swojego asystenta. Asystentem może być osoba, która:

  • uzyskała kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego;
  • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, zdobyte w pracy zawodowej lub podczas wolontariatu.

W przypadku świadczenia usług dla dzieci wymagane jest również zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania takich czynności. Asystentem nie mogą być członkowie rodziny, opiekun prawny i osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu.

Program zapewnia bezpłatne wsparcie:

  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Limit godzin usługi asystenta, przypadających na jednego uczestnika programu, wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy rodzic lub osoba spokrewniona pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki, rezygnując z pracy, limit godzin usługi asystenta wynosi 30 godzin miesięcznie. Do limitu godzin wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.

Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi asystenckie nie obejmują sprawowania czynności o charakterze opiekuńczym. Pomoc asystenta może obejmować między innymi udział w wyjściu do pracy, lekarza, na rehabilitację, do kina czy teatru. Asystent może towarzyszyć we wspólnym robieniu zakupów, czy załatwianiu spraw w urzędzie. Może wspierać osobę z niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a także towarzyszyć dzieciom z niepełnosprawnościami w drodze do i ze szkoły.

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione dokumenty oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin przy ul. Diamentowej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem tego, czy dana osoba jest uprawniona i w jakim zakresie do uzyskania pomocy.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Synergia oferują pomoc w dopełnieniu formalności osobom, które mają problem w samodzielnym złożeniu dokumentów.

Pliki do pobrania